Nieuws

Grootsteedse problemen in de Dapperbuurt

Wat leeft er in de Dapperbuurt? Welke problemen zou het stadsdeel eventueel kunnen voorkomen of oplossen door een nieuw Bestemmingsplan op te stellen? Hier was ik benieuwd naar. Daarom organiseerde de gebiedscoördinator Dapperbuurt van het stadsdeel op mijn verzoek een schouw door de Dapperbuurt, op maandagavond 15 maart. Enkele impressies.

Airb&b is gearriveerd

GroenLinks stelt vragen over schade van evenementen in het Oosterpark

In de commissie Algemene zaken van de gemeenteraad op 12-5-2016 werd het onderwerp al besproken; de schade aan het Oosterpark na de 1 mei viering van de FNV. Een maand na dato is de schade nog steeds goed zichtbaar, terwijl er een aantal nieuwe, grote evenementen in de planning staan. De GroenLinks fractie maakt zich zorgen over de kosten, de rust en tijd die het park nodig heeft om te herstellen en de impact van de komende evenementen op het herstel. Daarom stelde Aisha Schol namens de fractie schriftelijke vragen hierover aan de portefeuillehouder Ivar Manuel (D66).

Lees verder

Even Voorstellen: onze Kandidaat voorzitter!

Martin van Engelshoven - Huls

Martin van Engelshoven - Huls 

Toen ik een jaar geleden lid werd van GroenLinks had ik niet kunnen bevroeden dat ik nu kandidaat zou zijn voor het voorzitterschap van de afdeling Amsterdam Oost. Maar na de gesprekken met de selectiecommissie en het afdelingsbestuur heb ik er heel veel zin in.

Lees verder

Opvang vluchtelingen in Amsterdam Oost

Amsterdam gaat nu echt werk maken van de opvang van vluchtelingen en huisvesting voor statushouders, het werd ook tijd dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid nam in deze. Voor Amsterdam Oost betekent dit dat er op vier locaties faciliteiten zullen worden gerealiseerd. Op de Van Lohuizenlaan (160 woningen), Daguerrestraat (320) en de Kruislaan (256) zullen woningen gerealiseerd worden die voor de helft voor (jonge) statushouders zullen zijn en voor de andere helft voor studenten of jongeren. De combinatie met studenten/werkenden zal hopelijk zorgen voor een voorspoedige integratie van de statushouders. Deze locaties worden naar verwachting opgeleverd in 2017.

Lees verder