Om ook het Flevopark voor deze doelgroep toegankelijk te maken is een hellingbaan nodig. De huidige hellingbaan is te steil volgens het handboek toegankelijkheid dus in eerste instantie keken we naar aanpassing van de bestaande hellingbaan. Helaas bleek dit niet mogelijk omdat precies op deze plek hoog in de grond een hoofdwaterleiding ligt, daardoor kan de helling niet tijdig genoeg ingezet worden om aan de vereiste norm te voldaan en moesten we kijken naar een alternatief. Aan de andere kant, ten opzichte van de huidige baan, is meer ruimte. We hadden een mooi ontwerp vastgesteld maar om zeker te zijn dat we drie beeldbepalende Platanen geen schade zouden berokkenen werkten we weer aan een alternatief. Dit nieuwe alternatief kost tien kleinere bomen, een pijnlijk gegeven maar hiermee kunnen we het Flevopark toegankelijk maken en we planten tien nieuwe bomen in de directe omgeving zodat we het verlies aan groen compenseren.

Vervolgens reageerden de Vrienden van het Flevopark hierop die zich terecht zorgen maakten om deze bomen. En we zijn vanzelfsprekend het gesprek aangegaan. Zowel het projectteam als ikzelf zijn meerdere keren in gesprek geweest. De alternatieven aangedragen door de Vrienden zijn allemaal doorgerekend, maar voldoen niet aan de maximaal toegestane helling om de toegankelijkheid te waarborgen. Iedereen mag ook verwachten dat het stadsdeel werkt op basis van de huidige voorschriften en inzichten met betrekking tot veiligheid en toegankelijkheid. De Vrienden twijfelden aan onze metingen en die hebben we, omdat ik ook liever bomen spaar en anders echt zeker wil zijn, opnieuw gedaan. De Vrienden twijfelden ook aan de norm voor de helling zoals wij die nastreven. Dit hebben we dan ook nog intern bij de stadsergonoom maar bijvoorbeeld ook bij Onbeperkt Oost (onbeperktoost.nl) gecontroleerd en ook zij steunen onze lijn. Dit alles is ook uitvoerig besproken in de stadsdeelcommissie en daar kwam men ook tot de volgende conclusie.

Er is letterlijk geen alternatief dat wel alle bomen spaart én tegelijkertijd voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Mijn collega’s van het Dagelijks bestuur en ik hebben met dit alles in het achterhoofd alsnog het ontwerp van het stadsdeel goedgekeurd. We maken het Flevopark toegankelijk voor iedereen, we sparen beeldbepalende bomen en we compenseren de bomen die gekapt moeten worden hiervoor. De Vrienden gaven zelf aan een voorkeur te hebben voor behoud van de bestaande hellingbaan, maar deze ruil ik graag in voor groen.

En dat zijn moeilijke afwegingen, zeker als GroenLinks bestuurder, maar GroenLinks staat ook voor een toegankelijke stad voor iedereen. Er is dan ook niet over 1 nacht ijs gegaan, talloze alternatieven van ons en van de Vrienden hebben de revue gepasseerd maar de slotsom bleef hetzelfde.

We kappen hier geen bomen voor auto’s of asfalt, maar voor toegankelijkheid voor ouderen en bezoekers die in een rolstoel/scootmobiel zitten of bijvoorbeeld een rollator gebruiken. We planten nieuwe bomen en dan hebben we straks evenveel groen en een toegankelijk Flevopark voor iedereen. Ook dat is voor mij GroenLinks!