Plannen voor het gebied rond het Amstelstation - Amsteloever

GroenLinks is blij dat er een plan ligt. Op deze plek is ruimte voor verdichting en hoogbouw om de woningnood in Amsterdam aan te pakken. Het wordt een groene, autoluwe buurt met strenge eisen aan duurzaamheid voor de nieuw te realiseren woningen. Ook zijn we blij met de ruimte voor voetgangers en de verbinding tussen het station en de oever van de Amstel.

 

Van der Kunbuurt

Toch hebben we ook een aantal aandachtspunten. Een groot deel van de bewoners van de Van der Kunbuurt is vóór nieuwbouw, zo blijkt uit een enquête onder bewoners. We zien graag dat de bewoners betrokken blijven worden bij het proces en ook de kans krijgen om mee te denken over het groen in de wijk. Daarnaast verwachten we dat de bouw een lang proces wordt met veel verschillende partners. We benadrukken het belang van één aanspreekpunt voor vragen en klachten van bewoners in die lange bouwperiode. Ten slotte hebben we wat aan te merken op het aanwijzen van deze plek als een opstapplaats voor rondvaartboten. Als er hier plaats voor is, moet er wel goed nagedacht worden over de toestroom van toeristen. Dit mag namelijk niet tot overlast leiden.

De portefeuillehouder staat welwillend tegenover het plan van Maria om samen met bewoners het groen in de buurt te regelen. Er wordt bevestigd dat er inderdaad één aanspreekpunt voor bewoners tijdens de bouw zal zijn.

           

Verkeer

Eerst het goede nieuws: we zijn blij om te lezen dat de Weesperzijde tussen de Schollenbrug en de kruising met de Berlagebrug autovrij wordt. Het stuk tot aan de Omval wordt dan een fietsstraat. Maar we hebben ook een aantal opmerkingen. We zijn blij dat er maatregelen genomen worden voor de fietsers, maar vragen ons af of het genoeg is. Wie hier wel eens in de spits fietst weet hoe druk het kan zijn en met al deze ontwikkelingen wordt dat in de toekomst alleen maar meer. Hoe zorgen we ervoor dat we dit in goede banen kunnen leiden? Daarnaast wijzen we het Dagelijks Bestuur erop dat de kruising van de Mr. Treublaan en de Berlageburg erg druk is met autoverkeer. We missen een visie om deze drukte aan te pakken. Om dit concreet te maken zien we graag een onderzoek naar een knip voor het autoverkeer in Oost-Westelijke richting. En GroenLinks sluit zich aan bij de wens om een ondergrondse fietsenstalling te realiseren.

De portefeuillehouder geeft toe dat het aantal fietsers mogelijk onderschat wordt en dat er extra maatregelen nodig zijn. Dan portefeuillehouder geeft een stemadvies aan mensen die graag minder auto’s in de stad willen: stem GroenLinks! Hier kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Met enige tegenzin stemt portefeuillehouder Ivar Manuel vervolgens in met een onderzoek naar een knip voor autoverkeer op de Berlagebrug. Wij zijn blij dat we dit binnen gehaald hebben. Ook de ondergrondse fietsenstalling komt in het advies.

 

Een ongedeelde stad

Tijdens de bespreking van het plan, bleek dat niet alle partijen voorstander zijn. Zo stelde de VVD-fractie voor om hier minder sociale huurwoningen te bouwen omdat het een (dure) toplocatie betreft. GroenLinks zich hard voor een ongedeelde stad, waar verschillende mensen met verschillende inkomensniveaus samenwonen en leven. We willen niet dat dure, mooie koopwoningen op de mooiste plekjes in de stad gezet worden, terwijl de sociale huurwoningen worden weggestopt in de buitenwijken. GroenLinks heeft zich dan ook tijdens de vergadering krachtig uitgesproken tegen dit idee van de VVD-fractie.

 

We zien jullie graag weer op 17 november. De Stadsdeelcommissie vergadert dan in de verschillende gebieden over de gebiedsplannen.