Strandeiland

We bespreken eerst het Kwaliteitskader architectuur Strandeiland. Het kwaliteitskader borgt de ruimtelijke kwaliteit van Strandeiland. GroenLinks is heel blij met de plannen voor Strandeiland. Het wordt groen, veel woningen, veel ruimte. GroenLinks wil graag nog 3 punten aanvullen: 1) we willen houtbouw niet uitsluiten, 2) we zien graag collectieve binnentuinen en 3) ten slotte willen we graag overduidelijke groene elementen. Daarnaast vragen we aandacht voor de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking. De portefeuillehouder is erg enthousiast over de suggesties van Chris en stelt voor om alle suggesties van GroenLinks over te nemen. De Stadsdeelcommissie stemt hiermee in. Het advies én de aanvullingen van GroenLinks worden aangenomen.

Dan het Plan Openbare Ruimte. Dit plan borgt een rode draad in de verschillende ruimtelijke plan- en besluitvormingsmaatregelen die momenteel lopen voor Strandeiland. GroenLinks doet ook op dit plan een groot aantal aanvullingen in het belang van fietsers en voetgangers. Zo willen we graag dat de fietspaden op de Buiteneilandlaan in twee richtingen gebruikt kunnen worden, dit scheelt omfietsen. Daarnaast doen we suggesties om nog meer autoluwte en groen te bewerkstelligen op Strandeiland. De portefeuillehouder neemt een aantal suggesties van GroenLinks over, waarmee het advies dus weer een stukje beter en groener wordt. Daar zijn we blij mee. De Stadsdeelcommissie stemt in met het advies.

 

Nieuws uit Oud-Oost

President Steynstraat

Er was een inspreker over een verkeersonveilige situatie op de President Steynstraat. De inspreker is ook een petitie gestart om maatregelen te treffen in deze straat. Dan gaat het vooral om het gedeelte tussen de Wibautstraat en het Afrikanerplein. We hebben gepleit voor een 30km-weg. Daar waren in ieder geval D66 en SP het mee eens. Landelijk is er toevallig dezelfde dag een GroenLinks-motie aangenomen om 30 km/u in de bebouwde kom de standaard te laten worden. Ook de gemeente is in het kader van Amsterdam Autoluw bezig de uitwerking van een motie van de gemeenteraad om 30 km/u de norm te laten zijn. Het DB zal kijken of er mogelijkheden zijn om in de President Steynstraat versneld maatregelen te nemen.

Overlast Dapperbuurt

Kortgeleden heeft de gemeente maatregelen genomen op het Dapperplein en een alcoholverbod in gesteld. Het blijkt dat in de Eerste van Swindenstraat er ook met regelmaat mensen voor overlast geven, bijvoorbeeld in portieken. Dagelijks bestuurder Maarten Poorter deelt de zorgen van GroenLinks en gaat hier serieus mee aan de slag. We zullen hier over verder praten bij de bespreking van de gebiedsplannen, waarin zowel een integrale aanpak Dapperbuurt als overlast en veiligheid focusopgaven zijn. Daar praten we op 17 november over verder.

De volgende vergadering vindt alweer plaats op 3 november! Tot dan!