Nieuws

Agenda Autoluw: meer metrolijnen, inspraak en fietsvoorzieningen in Oost

Agenda Autoluw, GroenLinks Oost ruimte voor fietsers

In de Agenda Autoluw presenteert het stadsbestuur haar plannen om meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen te maken. Het is een ambitieus plan met veel concrete maatregelen zoals een nachtmetro, gratis OV voor kinderen in het weekend en een pilot knip in de Weesperstraat. Op initiatief van GroenLinks heeft de stadsdeelcommissie geadviseerd om een aantal extra maatregelen toe te voegen. Er was unanieme steun om extra metrolijnen in de plannen op te nemen. Ook onze ideeën voor meer inspraak en extra fietsvoorzieningen worden breed ondersteund.

 

Ook voor ons voorstel OV-fietsen te plaatsen bij belangrijke tramhaltes als Rietlandpark gingen de stemkaarten de lucht in

Een nieuwe lente met minder auto's

De driewekelijkse column in De Echo van onze bestuurder Rick Vermin, portefeuillehouder van o.a. duurzaamheid en mobiliteit.

Het coalitieakkoord, een nieuwe lente en een nieuw geluid werd op 24 mei 2018 gepresenteerd, met een aankondiging van de Agenda Autoluw. Een ambitieus programma waarmee de hegemonie van de auto en het daarmee gepaard gaande immense beslag op de openbare ruimte ten einde gaat komen. 
 

... het daarmee bijna cadeau doen van 12 vierkante meter openbare ruimte...

Pagina's