Standpunten

Standpunten

Duurzame energie & klimaat

Klimaatverandering, grondstof- en energieschaarste bedreigen onze toekomst en die van onze kinderen. GroenLinks wil een omschakeling naar een duurzame samenleving. Amsterdam moet en kan daarin het voortouw nemen.

Buurten & Bewoners

Samen maken we Oost. GroenLinks vindt het belangrijk dat de bewoners zeggenschap hebben over hun wijk en buurt. Zij weten het beste wat nodig is in hun buurt. GroenLinks wil hen ondersteunen in het verbeteren van hun eigen leefomgeving.

Gelijke kansen voor iedereen

GroenLinks wil een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Wie beperkingen heeft, moet ondersteund worden om zelf regie over zijn of haar leven te houden. Voor wie het even niet redt, moet er een vangnet zijn. GroenLinks staat pal voor diversiteit en tolerantie; verworvenheden die permanent bewaakt moeten worden en het waard zijn voor te vechten.

Straten, pleinen, parken

De openbare ruimte maakt de stad. Straten, pleinen en parken dragen bij aan een gezonde en gelukkige leefomgeving. GroenLinks wil een schone en groene openbare ruimte hebben die toegankelijk is voor iedereen.

Fiets & verkeer

GroenLinks Amsterdam Oost vindt dat de fiets voorrang moet krijgen. Het is een prettige, schone, gezonde en ook nog eens een goedkope manier van transport. Dit willen we dan ook verder stimuleren door onder meer het aanleggen van veilige fietspaden, de (snor)scooter van het fietspad af en de aanleg van Groene Lopers voor de fiets. Veel gebruik van de fiets vraagt om extra fietsparkeerplekken, een prioriteit voor GroenLinks.