Koen Vanhellemont, Oud-Oost

In Oud-Oost is gekozen voor vijf focusopgaven: integrale aanpak van de Dapperbuurt, overlast en veiligheid, armoede en eenzaamheid in de Transvaalbuurt, samen met bewoners meer groen toevoegen in Oud-Oost en het bevorderen van kansengelijkheid. We vragen Koen Vanhellemont uit Oud-Oost op welke focusopgave hij het trotst is.  “Een keuze maken tussen die prioriteiten is niet gemakkelijk. Juist de combinatie van de focusopgaven vind ik erg mooi in ons gebied”, antwoordt hij. “De focus ligt op twee wijken (de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt) en daarnaast zijn er drie wat algemenere thema’s. Voor al deze vijf thema’s is het goed dat er wat extra aandacht naartoe gaat en er mooie projecten worden gedaan. Met deze gebiedsplannen wordt Oud-Oost weer een beetje groener en veiliger en zorgen we voor een steuntje in de rug bij de mensen die dat nodig hebben. Ik kan echt geen keuze tussen de focusopgaven maken.” 

Als je graag verder wilt lezen over de plannen voor Oud-Oost, kun je het gebiedsplan vinden op https://oost.notubiz.nl/document/9462786/1/Concept-Gebiedsplan%202021%20OO.

 

Chris Evers, IJburg en Zeeburgereiland

We vragen stadsdeelcommissielid Chris Evers iets te vertellen over de plannen voor IJburg en Zeeburgereiland. Hij legt uit: “De focus ligt volgend jaar op zes punten. Allereerst jeugd: een van de doelen is dat jongeren zelf meedenken over wat er nodig is en zelf activiteiten uit gaan voeren. Daarvoor komt er onder andere een jongerenwijkraad op Zeeburgereiland en een jongerencommunity op IJburg. De andere focuspunten gaan onder andere over het vernieuwen van het Diemerpark, het verbinden van buurtbewoners, het vergroenen van de oevers, het vergroenen van de buurten, en het versterken van de economie en de werkgelegenheid.”

Chris is blij met de aandacht voor zowel sociale als groene thema's: "Met deze plannen maken we onze eilanden nog mooier, hechter en duurzamer."

Benieuwd geworden naar de plannen voor IJburg en Zeeburgereiland? Lees het hele gebiedsplan op https://oost.notubiz.nl/document/9462785/1/Concept-Gebiedsplan%202021%20IJZBE.

 

Daphne Meijer, Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Daphne Meijer vertegenwoordigt de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Ze vertelt hoe de gebiedsplannen kwetsbare groepen moeten ondersteunen en helpen bij de aanpak van armoede: "In het Gebiedsplan voor de Indische Buurt en het Oostelijke Havengebied is een prioriteit voor de Indische Buurt ‘Kwetsbare groepen laten profiteren van de voorspoed. De voorspoed is in 2020 ver te zoeken geweest. Veel bewoners in de Indische Buurt, maar ook in het Oostelijk Havengebied, zijn acuut teruggeworpen in armoede. Het stadsdeel heeft geprobeerd hier iets aan te doen, en gaat hier in 2021 mee verder.

De eerste focusopgave in het Gebiedsplan voor 2021 is "Opzetten Gebiedsgerichte armoedeaanpak Indische Buurt". Deze armoedeaanpak bestond al, maar heeft een enorme actualiteit gekregen door de corona-crisis. Het is alle hens aan dek op dit punt in 2021, en er is gekozen voor een aanpak die het 'Deltaplan Armoede' wordt genoemd. Eenvoudige en snelle schuldhulpverlening is hier een belangrijke bouwsteen van, een beroepsopleiding voor volwassenen, stageplekken voor jongeren en meer vertrouwenspersonen in de buurt die mensen kunnen doorverwijzen." 

Maar in het gebiedsplan komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals groen. Daphne vertelt: "Superblij ben ik met het budget voor de vergroening van de Piet Heinkade. Een beetje achteraf gelegen stukje van Oost, en van de oostelijke binnenstad. Niet iedereen realiseert zich dat in die stenige blokken die je vanuit de trein ziet liggen heel veel mensen wonen." 

Verder lezen over de plannen voor de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied? Dat kan, op https://oost.notubiz.nl/document/9462784/1/Concept-Gebiedsplan%202021%20IBOHG.  

 

Maria Mos, Watergraafsmeer

Voor de Watergraafsmeer is een van de focusopgaven ‘werk maken van duurzaamheid’. Er zijn in het gebied heel veel mensen die zich inzetten voor duurzaamheid, in grotere en kleinere initiatieven – denk bijvoorbeeld aan Méérenergie, of Anna’s Tuin en Ruigte. Soms lopen mensen die zich inzetten tegen problemen aan; ook komt het voor dat mensen in verschillende delen van de wijk niet weten, dat ze met vergelijkbare ideeën rondlopen. Met geld uit het gebiedsplan wordt tijdelijk een ‘gebiedsmakelaar duurzaamheid’ aangesteld. Deze persoon kan mensen met elkaar in contact brengen, doorverwijzen, of samen zoeken naar een oplossing. Maria Mos is daar enthousiast over: “het ontbreekt niet aan goede ideeën en inzet voor een groene duurzame buurt; zo’n gebiedsmakelaar kan mensen die daarmee bezig zijn echt helpen. Ik hoop dat het over een aantal maanden mogelijk zal zijn iets te organiseren waarbij al deze mensen elkaar ook echt kunnen ontmoeten: deze duurzame inzet is aanstekelijk!”

Wil je graag meer weten over de aanstelling van deze ‘gebiedsmakelaar duurzaamheid’ of ben je benieuwd geworden naar de andere plannen uit de Watergraafsmeer? Het plan is te vinden op https://oost.notubiz.nl/document/9462787/1/Concept-Gebiedsplan%202021%20WGM.