Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Identiteitsapp op mobiel
Digitaal

Digitalisering

Op steeds meer gebieden in ons leven spelen digitale technologieën een belangrijke rol. Ook Amsterdam ontwikkelt zich steeds meer tot een digitale stad. Dit...

Lees meer
eerlijk delen - twee kindjes.jpg
Werk

Eerlijk delen

In Amsterdam roepen we toenemende ongelijkheid een halt toe en maken we gelijke kansen voor iedereen.

Lees meer
Sociale huurwoningen
Wonen

Eerlijk wonen in Amsterdam

Een goed thuis is onmisbaar. En toch kampt onze stad als gevolg van jarenlange rechtse politieke keuzes met een wooncrisis. Het is voor steeds meer...

Lees meer
womens march
Gelijkwaardigheid

Emancipatie en gendergelijkheid

Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks. Het recht van mensen om zelf te kiezen hoe ze hun leven willen leiden. En met wie. In vrijheid – zonder onderdrukking...

Lees meer
44602-Houtkopersburgwal-Oude-Schans-01-31mei2019-e-v-eis (1).jpg
Wonen

Erfpacht

In Amsterdam hebben we erfpacht. Dit systeem is in 1896 ingevoerd als een manier om samen te delen in het succes van de stad. Door grond in erfpacht uit te...

Lees meer
Twee installateurs leggen zonnepanelen op dak
Klimaat

Green New Deal

De klimaatcrisis is nog even urgent als voor de coronacrisis. Er komt een Green New Deal. We moeten meer investeren om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot...

Lees meer
Schip in de haven met hijskranen

Haven

Wij kiezen voor een duurzame, schone haven die klaar is voor de uitdagingen van de economie van de toekomst. Dat vergt een transitie van de focus op (de...

Lees meer
Twee vrouwen demonstreren bij een Black Lives Matter-protest
Gelijkwaardigheid

Islamofobie

In Amsterdam moet je vrij zijn om jouw religie uit te dragen zoals je dat wil. We zien met afschuw de moslimhaat in onze stad, en de toenemende normalisering...

Lees meer
Een vakkenvuller aan het werk
Werk

Jeugdwerkloosheid

Het gaat goed met de Amsterdamse economie, maar jeugdwerkeloosheid - met name onder bi-culturele Nederlandse jongeren - is nog altijd te hoog.

Lees meer
Groene kades in Amsterdam Centrum
Wonen

Klimaatbestendig wonen

Om in de toekomst te zorgen voor een prettige leefomgeving, richten we de stad in op een veranderend klimaat. Zo zijn we beter bestand tegen heftige stormen of...

Lees meer
Klimaatdemonstranten met protestborden
Duurzaamheid

Klimaatrechtvaardigheid

We moeten de kosten en de opbrengsten van de overgang naar duurzame energie eerlijk delen. Te lang hebben grote bedrijven en aandeelhouders geprofiteerd van...

Lees meer
Aanwezigen op de Keti Koti Herdenking in het Oosterpark
Gelijkwaardigheid

Koloniaal en slavernijverleden

De gevolgen van slavernij zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. We moeten ons gedeelde slavernijverleden onder ogen zien, om hedendaagse ongelijkheid tegen...

Lees meer