Wij willen dat er in 2030 geen auto’s met uitlaatgassen meer in Amsterdam rijden. De Agenda Autoluw werkt de plannen in het coalitieakkoord uit voor meer leefruimte en schone lucht. We knippen doorgaande wegen op, breiden de milieuzones uit, verlagen de maximumsnelheid waar het kan, zetten in op volledig elektrisch vervoer en geven fietsers en voetgangers ruim baan. Onder het Beursplein is bijvoorbeeld een grote fietsparkeergarage geopend, waardoor er op het drukke plein meer ruimte is voor voetgangers.

Minder geparkeerde auto’s

We willen minder stilstaande auto’s op straat. Daarom worden er zo’n 10.000 parkeerplaatsen van straat verwijderd en zijn de parkeertarieven voor stadsbezoekers inmiddels flink omhooggegaan.  Zo komt er meer ruimte voor de fiets, het groen, de stoepen en de speelplaatsen voor onze kinderen. Intussen zijn er al meer dan 1000 parkeerplaatsen vervangen voor mooie openbare ruimte en groen. Bovendien komt er meer ruimte voor schone deelauto’s. Lees meer over hoe wij Amsterdam voor ons zien in 2050. 

Maximumsnelheid

Op initiatief van GroenLinks wordt onderzocht of de maximumsnelheid van 30 km/u overal als standaard kan worden ingevoerd, zodat de straten nog veiliger worden. Ook wordt onderzocht of er voor voertuigen kan worden betaald naar gebruik, om het aantal auto’s nog verder te beperken.