We moeten onze economie grootschalig veranderen. In een circulaire stad zorgen we ervoor dat grondstoffen en materialen worden hergebruikt en niet verloren gaan. We leven nu in een lineaire economie. Grondstoffen worden gewonnen, omgevormd tot producten en vervolgens weggegooid en verbrand. Hierbij gaan enorme hoeveelheden waardevolle grondstoffen verloren. Als we zo doorgaan, putten we onze aarde uit en hebben we straks geen bruikbare grondstoffen meer over.

“ We leven momenteel met een economisch systeem waarin we afgedankte producten met waardevolle grondstoffen onder de noemer 'afval' verbranden. Eeuwig zonde, gezien de schaarste aan grondstoffen in de wereld. En het is ook niet wat we willen: niemand wil leven in een wegwerpmaatschappij. ”
Marieke van Doorninck Wethouder Duurzaamheid

Daarom wil GroenLinks dat we overstappen op een circulaire economie waarbij grondstoffen zoveel mogelijk herbruikt in plaats van weggegooid worden. We willen dat de gemeente deze ingrijpende verandering op allerlei terreinen aanjaagt. Zo moeten nieuwbouwprojecten voortaan volledig circulair gebouwd worden, moeten alle bedrijven in de haven duurzaam en circulair worden en moeten de gemeente meer afval scheiden zodat daar grondstoffen uit herwonnen kunnen worden. Alleen zo kunnen we naar een duurzaam economisch systeem waarmee we de aarde niet uitputten.

Volledig circulair in 2050

In 2030 willen we in Amsterdam 50% minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Het doel is dat onze stad in 2050 100% circulair is. Om nu en straks te toetsen of we op de goede weg zijn naar een volledig circulaire stad, heeft onze wethouder Marieke van Doorninck samen met de Britse econoom Kate Raworth de Stadsdonut voor Amsterdam ontwikkeld. Amsterdam is daarmee de eerste stad ter wereld die het donutmodel van Raworth toepast.

Kort samengevat ziet een donuteconomie er zo uit: streven naar een goed leven voor de inwoners van de stad binnen de ecologische grenzen van de planeet en met oog voor de impact van de productieketens van onze elektronica, voedsel, kleding en bouwmateriaal, hier en elders in de wereld. Verspreid door de stad zijn er al allerlei initiatieven ontstaan van buurtbewoners, coöperaties en startups die op hun manier willen bijdragen aan een lokale, circulaire economie.