Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Gesloten ramen van sekswerks
Gelijkwaardigheid

Sekswerk

Sekswerkers zijn gewenst en worden als volwaardige ondernemers behandeld in het economische beleid van de gemeente. Dit houdt in dat zij veilig moeten kunnen...

Lees meer
Man werkt in werkplaats met circkelzaag
Werk

Sociaal werk

In een stad waar we goed naar elkaar omkijken geven we iedereen gelijke kansen, ook als je een arbeidsbeperking hebt. Daarom investeren we fors en houden we...

Lees meer
Sociale huurwoningen
Wonen

Sociale huurwoningen

We spreken daarom af met corporaties dat zij geen woningen verkopen of liberaliseren in wijken waar het aandeel sociale huur onder de grens van 40 procent...

Lees meer
Rij met fietsen voor studentenwoningen
Wonen

Studentenhuisvesting

De kamernood onder studenten is groot. We bouwen 10.000 studentenwoningen bij om het woningentekort aan te pakken.

Lees meer
Windmolens en trein in groen
Klimaat

We pakken de klimaatcrisis aan

We zitten midden in een klimaatcrisis. Het weer raakt ontwricht en dat raakt de meest kwetsbare mensen het eerst en het hardst. Niks doen is geen optie. Onze...

Lees meer
Vier kinderen lopen elkaar omhelzend, weg van de camera, over een zandweg
Gelijkwaardigheid

Vluchtelingen

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld, voor vervolging, voor honger of armoede, zijn welkom in Amsterdam.

Lees meer
Windmolens naast fietspad
Klimaat

Windmolens

De omslag naar een duurzame economie kunnen we niet maken zonder windmolens. Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid, zodat we in 2030 in totaal circa 150.000...

Lees meer
Groep van vier jongeren in een huis
Wonen

Woningdelen

Woningdelen is een goede manier voor veel jongeren, studenten en starters om nog enigszins betaalbaar in onze stad te wonen. Daarnaast hebben veel jongeren er...

Lees meer
Zonnepanelen op een dak
Duurzaamheid

Zonne-energie

Het aantal gerealiseerde zonnepanelen blijft hopeloos achter bij de doelstelling. We lopen enorm achter met de verduurzaming van de bestaande woningbouw en de...

Lees meer
Foto van een man met een mondkapje op die op zijn hurken naast een oudere vrouw zit
Zorg

Zorg voor iedereen

Mensen met een lagere sociaal-economische positie worden jonger en vaker ziek en zijn vaker eenzaam. Voor GroenLinks is het onbestaanbaar dat iemands...

Lees meer