Amsterdam maakte afspraken met institutionele beleggers voor de bouw van 10.000 nieuwe middenhuurwoningen en er komen voor het eerst in 20 jaar weer meer sociale huurwoningen bij. We stapelen geen stenen, maar bouwen aan een complete stad, waarbij we consequent hameren op genoeg groen, sport en maatschappelijke voorzieningen.

Voor echt sociaal woonbeleid, regulering van de middenhuursector en om woningcorporaties financiële ruimte te geven, is een wijziging van landelijk beleid nodig, en moet onder andere de verhuurdersheffing aangepakt worden.

We hebben daarom samen met onze GroenLinks-collega’s in Utrecht, Rotterdam en Den Haag én onze linkse collega’s van PvdA en SP in alle vier die steden een oproep aan het kabinet om weer voor volkshuisvesting te kiezen.