Amsterdam bouwt nieuwe woonwijken met duizenden nieuwe woningen, maar met alleen extra huizen redden we het niet. We moeten ook de grip terugkrijgen op de woningen in onze stad. We doen er alles aan om de prijzengekte te stoppen. We hebben in het coalitieakkoord vastgelegd dat we veel sociale en betaalbare middenhuurwoningen bij gaan bouwen. Sociale huurwoningen mogen niet meer worden verkocht.

Huizen zijn om in te wonen

Voor bestaande woningen voeren we een verhuurdersvergunning in, zoals bijvoorbeeld in Groningen al is geregeld. Daarmee kunnen we voorkomen dat huisjesmelkers torenhoge huurprijzen vragen aan woningdelers en studenten, en maken we het verkameren van appartmenten minder aantrekkelijk. Amsterdam heeft als eerste stad in Nederland de woonplicht ingevoerd: wie een nieuwbouwhuis koopt moet er ook in gaan wonen. Zo voorkomen we dat beleggers huizen opkopen om de prijs vervolgens zo op te drijven dat mensen met midden- of lage inkomens het niet meer kunnen betalen.

 

Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen

Bepaal zelf hoe je woont

Stel je voor: jij bepaalt hoe je woont. Samen met een groep medebewoners in een coöperatie bepalen jullie zelf hoe jullie leven en geven jullie je omgeving vorm. Misschien deel je een tuin, heb je een gezamenlijke woonkamer of regel je de kinderopvang samen. Er is gemeenschappelijkheid en democratisch zelfbestuur. Dit is het idee achter de wooncoöperatie. En daar gaan we de komende jaren werk van maken in Amsterdam.

Gelijke kansen op een woning

Bij het vinden van een huis mag je achternaam geen rol spelen in de kans die je maakt. Daarom pakken we discriminatie en racisme bij makelaars en verhuurders hard aan. Daarnaast moeten huurders terecht kunnen bij een meldplicht voor discriminatie.