Gelukkig is het college, mede op voorstel van GroenLinks voornemens om de snelheid binnen Amsterdam te verlagen naar 30 km per uur.  Een voornemen dat onze fractie in Oost van harte ondersteunt. Minder auto's, die minder snel rijden betekent meer ruimte voor groen, voor schone lucht, voor fietsers en voor voetgangers. De gemeente heeft daar ook een handzame kaart voor ontwikkeld die laat zien waar de snelheid verlaagd wordt. Dat de Wibautstraat helaas niet afgewaardeerd wordt is wat mij betreft echt een gemiste kans. Daar blijven we aandacht voor vragen. Mis je straten die ook naar 30km kunnen, laat het ons weten!

Wat daarbij niet helpt zijn de bezuinigingen die het GVB onlangs op het OV heeft aangekondigd. Juist nu moeten we fors investeren in schoon, inclusief en hoogwaardig openbaar vervoer. Voor een prettige en leefbare stad voor iedereen is dat echt noodzakelijk. Dat daar nu een forse streep door lijkt te komen is niet alleen een verlies voor de stad maar ook kortzichtig. De stadsdeelcommissie heeft daarover, mede op initiatief van GroenLinks-Oost, ook een brief gestuurd aan het GVB. Veel voor GroenLinks belangrijke punten, zoals bereikbaarheid (van bijvoorbeeld het OLVG-Oost) hebben daar een plek in gekregen. 

Positiever nieuws zie ik terug als het gaat om deelvervoer. In de afgelopen jaren is het gebruik van deelauto's, deelfietsen en zelfs deelbakfietsen gegroeid. GroenLinks is dat ook blij om te lezen dat de gemeente inzet op forse uitbreiding van verschillende soorten deelvervoer. Juist omdat de deelauto ander autoverkeer vermindert, en daarmee bijdraagt aan die veel meer autoluwestad. Dat het college ook inzet op extra deelscooters vind ik, hoewel ze elektrisch zijn, minder positief. Immers, veel scooterritjes bestrijken korte afstanden die natuurlijk niet altijd, maar toch vaak ook met de (elektrische) fiets of het OV gedaan kunnen worden. Tegelijkertijd dragen ze bij aan verrommeling en vinden er relatief veel verkeersongelukken met scooters plaats. 

Oftewel, er is genoeg te doen in Oost als het gaat over groener, schoner en beter vervoer. Wil je meedenken? Of heb je ideeën of ervaringen die je wilt delen? Laat het weten!