Dennis van Velzen (1993) is ervaren beleidsadviseur bij de VO-raad. Hij woont inmiddels 8 jaar in Oost, nu in de Indische buurt. Hij voelt zich maatschappelijk betrokken. Hij geeft daar concreet vorm aan door vrijwilligerswerk bij de voedselbank te doen. Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen is hij lokaal actief geworden als fractievolger.

Hij heeft een sterke motivatie om in de stadsdeelcommissie het werk voort te zetten dat hij is begonnen als fractievolger. Met een stevige focus op de vraagstukken van mobiliteit en het behoud en uitbreiden van groen in de stad. Dennis wil graag met bewoners in gesprek en wil er voor zorgen dat meningen in de breedte worden opgehaald, dus niet alleen van de fervente voor- of tegenstanders. Hij benadrukt het belang van discussie intern en een gezamenlijk front richting de andere partijen. Hij haalt plezier uit het vinden van coalities en het overtuigen van zijn collega’s om zo veel mogelijk punten voor GroenLinks binnen te halen.