Afgelopen dinsdag hadden we het in de vergadering van de Bestuurscommissie over massagesalons. Daar moesten er vooral niet te veel van komen, in de Dapperbuurt. Dit naar aanleiding van een voor de rest taai onderwerp: de actualisering van het Bestemmingsplan Dapperbuurt. Eerder hield het stadsdeel een schouw, waarover hier meer.

De bestuurscommissie gaat het Bestemmingsplan Dapperbuurt in 2016 opnieuw vaststellen. Dit betekent dat regels over de gebouwde omgeving voor tien jaar worden vastgelegd. In de praktijk van de Dapperbuurt komt het hier op neer: mag er wel of niet in tuinen worden gebouwd? Mag er meer horeca komen en zo ja: waar dan? Moeten we sommige straten als beschermd stadsgezicht aanwijzen?

Belangrijk om te weten is dat een Bestemmingsplan eigenlijk een vergaarbak is voor alle informatie over een gebied: welke overheid waar verantwoordelijk voor is, welke wettelijke regels gelden en hoe het gebied planologisch is ingericht. Als bewoners of ondernemers of het stadsdeel iets willen veranderen aan de regels, is dit het politieke moment.

Wij, de fractie, willen de bewoners graag opporren om je mening te laten horen. Jullie kennen de buurt immers beter dan wie ook. Dat kan rechtstreeks, met een mailtje aan Daphne Meijer, of via de officiële inspraakprocedure. De eenvoudigste manier om te worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten die het stadsdeel gaat organiseren is door een abonnement te nemen op de Nieuwsbrief voor Oud-Oost.

Dinsdag 7 juni beslist de bestuurscommissie over de Nota van Uitgangspunten, een brief met de vier belangrijkste wijzigingen. Allereerst de horeca. Mag er meer horeca komen? Een tweede punt is de branchering van de winkels. Het stadsdeel wil dat er een gevarieerd winkelaanbod blijft. Dat wordt scherp vastgelegd. In dit kader hadden we het dus over massagesalons, nagelstudio’s en zo. Een ander punt is uitbouw in de tuinen. Het is nu zo volgens de regels dat er over meerdere verdiepingen mag worden uitgebouwd. Dat wil het stadsdeel afschaffen.

Een uitzondering gaat gelden voor de bebouwing in de tuinen achter de winkels in de Dapperstraat en de Eerste van Swindenstraat, want daar worden de tuinen niet gebruikt door de ondernemers. Die mogen dan de tuin volbouwen, op de begane grond. GroenLinks stelde voor dat de eigenaren van de winkels dan tenminste zorgen voor groene daken/daktuinen op hun uitbouwsels, maar dat kan het stadsdeel wettelijk niet afdwingen – een frusterend punt. Belangrijk punt vind ik zelf de eventuele bescherming van de mooiste stukjes van de buurt, zoals de Von Zesenstraat en de Linnaeusstraat. Dit kan op twee manieren, via de zogenoemde Welstand, dan wel via het Bestemmingsplan. In de Nota van Uitgangspunten lees ik nu dat hier toch niet voor gekozen is, omdat de Dapperbuurt als geheel niet mooi en bijzonder genoeg is. (Mijn woorden.) Ik wil hier graag bewoners over horen. Wat vinden jullie hiervan?

Op 15 maart vond er schouw plaats door de buurt. Lees mijn blog over de schouw hier.