Wat leeft er in de Dapperbuurt? Welke problemen zou het stadsdeel eventueel kunnen voorkomen of oplossen door een nieuw Bestemmingsplan op te stellen? Hier was ik benieuwd naar. Daarom organiseerde de gebiedscoördinator Dapperbuurt van het stadsdeel op mijn verzoek een schouw door de Dapperbuurt, op maandagavond 15 maart. Enkele impressies.

We zijn met een behoorlijk grote en gemeleerde groep van bewoners, ambtenaren en een handjevol politici. Buurtbewoners lopen mee en vertelden wat hen dwars zit – en dat blijkt heel nuttig. Een van de dingen die ik zelf bijvoorbeeld niet wist is dat de Roomtuintjes een specifiek probleem hebben. Mensen die elders in de Dapperbuurt overvallen plegen, komen naar de Roomtuintjes om in de ruimte tussen de flats te dealen, hun gestolen spullen te verkopen en om uit handen te blijven van de politie. De politie kan met de auto niet op de binnenterreinen komen, en tegen de tijd dat de politie ter plaatse is, zijn de dealers onder het viaduct door weggekomen richting de Indische Buurt.

Als we onze weg door de Dapperbuurt vervolgen blijkt dat er geen grootsteeds probleem bestaat, of het komt voor in de Dapperbuurt. Een klein stukje verderop hebben bewoners veel te stellen met de tijdelijke verhuur. Airb&b is gearriveerd en bewoners hebben last van de short stay verhuur in sommige panden. Niet zozeer iedere keer van de individuele huurders, want dat zijn over het algemeen aardige mensen, maar van de voortdurende onrust.
Hangjongeren, zwerfvuil, dealers, te veel gelijksoortige winkels die niet lopen, kinderen die op straat niet met elkaar spelen en niet ‘mengen’ – sommige verhalen kende ik uit andere buurten, van andere keek ik op. Bewoners vertellen 15 maart over de stille Dapperstraat, waar ’s avonds, als de schoonmakers die het marktafval opruimen eenmaal weg zijn, geen mens meer over straat loopt. Voor de enkele horecazaken die nog wel open zijn, hangen jongeren rond die klanten intimideren. Meer horeca in de Dapperstraat zou de straat sociaal veiliger maken.
Dat is een punt wat in het nieuwe Bestemmingsplan kan.

Veel andere zaken moeten door andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie worden opgepakt. Soms gebeurt dit al. In de Pieter Nieuwlandstraat zou het fijn zijn als de openbare ruimte, die er echt wel is, benut kan worden voor spelende kinderen, in plaats van als vuilnisbelt. Het stadsdeel heeft een van de open plekken al een tijd geleden ingericht als buurtparkje, wat door bewoners wordt onderhouden. De andere open plek moet een hek krijgen – en dat gaat er komen. Ook niet iets voor het Bestemmingsplan, maar wel goed om te weten dat de coördinerend ambtenaar voor Jeugdzaken in het Stadsdeel hier hard mee bezig is.

Is het alleen maar kommer en kwel in de Dapperbuurt? Nee. Een goed moment tijdens de Schouw is het gesprek met de vertegenwoordigster van woningbouwcorporatie De Key. Zij vertelt op de stoep van het huizenblok aan de Eerste van Swindenstraat tussen de McDonalds en de Pontanusstraat dat De Key later dit jaar begint met een opknapbeurt. Alle huizen krijgen dubbele ramen en overal komt een nieuw dak. De trappenhuizen worden opgeknapt en zo nog enkele zaken. De bewoners hoeven niet te verhuizen – ze kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon in hun woning blijven. Terwijl zij dit aan de groep die aan de Schouw deelneemt vertelt, doet een bewoner zijn raam open, om te zien wat al die mensen beneden op straat aan het doen zijn. ‘Je huis wordt deze zomer opgeknapt’, roepen wij hem toe.
‘Oh, te gek’.