Ben je erbij? Meld je dan hier aan!

Agenda ALV

1.       Opening & Welkom

2.       Mededelingen

3.       Vaststellen Agenda

4.       Goedkeuren notulen laatste vergadering

5.       Jaarverslag 2021 en afscheid oude fractie

6.       Financiële verantwoording 2021

7.       Terugblik op de verkiezingen en welkom nieuwe fractie

8.       Jaarplan 2022

9.       Begroting 2022

10.     Vraaggesprek nieuwe fractie

11.     Rondvraag

12.     Einde & Borrel