Amsterdam is een ongelooflijk rijke stad. Toch hebben mensen met een lager inkomen het hier vaak moeilijk. Terwijl multinationals grote winsten opstrijken en belasting ontwijken, komen vele Amsterdammers moeilijk rond en worstelen ze met schulden. 

In ‘Samen Sterker uit de Crisis’ schreven we hoe we willen investeren in sociaal herstel. We maken middelen vrij voor vroegsignalering van schulden, schuldhulpverlening, en armoederegelingen. Zo voorkomen we dat schulden oplopen en mensen (verder) in de problemen raken. 

Schulden van jongeren kwijtschelden

Schulden kunnen mensen langdurig in de armoede storten. Helemaal voor jongeren is dat een probleem. Jonge mensen zouden met een schone lei hun volwassen leven moeten kunnen beginnen. Daarom gaat de gemeente dankzij een voorstel van GroenLinks schulden van jongeren overnemen. De gemeente onderhandelt met de schuldeisers over kwijtschelding en een terugbetalingsregeling. Zo krijgen jongeren een adempauze en kunnen ze hun schulden afbetalen in plaats van dat problemen zich opstapelen.

Geef jongeren een adempauze.

Jonge mensen bij een talentevent

Bijverdienen in de bijstand

De bijstand is voor veel mensen niet voldoende om van rond te komen. Veel bijstandsgerechtigden willen graag parttime aan de slag, maar dat kunnen ze vaak niet omdat inkomsten verrekend worden met de uitkering. Wij willen bijstandsgerechtigden juist stimuleren om bij te verdienen. In een proef van de gemeente vonden bijstandsgerechtigden die bij mochten verdienen, twee keer vaker werk dan een controlegroep. Daarom geldt vanaf 1 maart 2021 dat Amsterdammers in de bijstand een deel van de inkomsten uit deeltijdwerk mogen houden. Zo willen we de bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden versterken, en werken in deeltijd stimuleren. Ook zal het leiden tot een grotere uitstroom naar voltijdwerk.

Niet opdraaien voor fouten van de gemeente

Regels voor mensen die recht hebben op bijstand en daarnaast werken zijn onnodig ingewikkeld. Daardoor worden er soms fouten gemaakt, bijvoorbeeld als bedragen te veel worden uitgekeerd. Als mensen die te veel uitgekeerde bedragen moeten terugbetalen kunnen ze soms in grote problemen en schulden komen, zoals is gebleken bij de Toeslagenaffaire. GroenLinks vindt dat oneerlijk. Wethouder Groot Wassink heeft er daarom voor gezorgd dat te veel uitgekeerde bedragen als gevolg van fouten van de gemeente voortaan niet meer terugbetaald hoeven te worden. Lees hier meer.

Tegen de verplichte tegenprestatie voor een uitkering

Een gewone baan kan zorgen voor (financiële) zekerheid en zingeving. Maar om goed te kunnen leven, participeren en wonen in Amsterdam mag het niet uitmaken of je wel of niet betaald werk hebt. Werk, sociaal werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of welke vorm van participatie dan ook, hoort gelijk te worden gewaardeerd.

Wij geloven dat mensen mee willen doen in de samenleving. De gemeente is om mensen te begeleiden en te ondersteunen als ze dat nodig hebben. Dwang en repressie helpen niet om mensen aan het werk te krijgen: hulp en aandacht wel. We blijven ons daarom verzetten tegen de verplichte tegenprestatie voor een uitkering.