Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel: hoe minder energiezuinig de woning is, hoe verder we de OZB verhogen. De touristenbelasting gaat omhoog. Commercieel gebruik van de openbare ruimte door ondernemers wordt belast. Tot slot voeren we de reclamebelasting opnieuw in.

We willen echter voorkomen dat mensen aan de onderkant of ondernemers extra veel gaan betalen. Daarom zullen belastingen en heffingen waar kan lager zijn als je duurzaam bent en ontzien we mensen met een laag inkomen.