De Watergraafsmeer als diverse, groene wijk, waar mensen elkaar kennen

Het gebied Watergraafsmeer bestaat uit heel verschillende wijkjes, waarin jong en oud, rijk en minder vermogend, en oude en nieuwe bewoners samenleven. Als stadsdeelcommissielid wil ik eraan bijdragen dat we die diversiteit behouden en tegelijkertijd ruimte bieden voor verandering: voor duurzamer wonen, voor ouderen om te kunnen blijven wonen in de wijk waar ze thuis zijn en voor kinderen om op te groeien. Ik heb er veel zin in, om daar met andere wijkbewoners mee aan de slag te gaan.