Amsterdam Oost is met ruim duizend leden een van de grootste GroenLinks afdelingen van het land. Met zo veel leden kunnen we het verschil maken ! Maar ook nodig ik alle niet leden van GroenLinks nadrukkelijk uit om aan onze actviteiten deel te nemen en om mij te bestoken met hun ideeën.

De buurt is misschien wel het belangrijkste politieke niveau dat er bestaat. Op lokaal niveau zijn er veel mogelijkheden voor burgers om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Mijn uitgansgpunt is dat de lokale politiek zo veel mogelijk aan de bevolking zelf moet overlaten. De politiek moet niet boven maar naast de bevolking gaan staan, als een van de partijen in een proces van co-creatie. Met projecten als Oost Begroot is het stadsdeel hiermee al goed op weg, maar ik ben er van overtuigd dat er nog veel meer mogelijk is en wil dolgraag helpen om initiatieven vanuit de buurt samen verder te brengen.

Ik heb veel zin om de komende jaren met inwoners en ondernemers, onze leden, onze fractie, onze dagelijks bestuurder en vele anderen te werken aan een Amsterdam Oost dat nog socialer, bruisender en groener is.

Geert Ritsema stelt zich voor Afspelen op YouTube