Ik ga het Flevopark beschermen en me hard maken voor kinderen die in armoede opgroeien.

Ik ben Daphne Meijer, 56, en ik woon in de Indische Buurt sinds 2005. Ik heb hier zelf een renovatie meegemaakt en de buurt in sneltreinvaart zien veranderen. Bij mij staan op de agenda (bescherming van het) groen, duurzaamheid, goede en betaalbare woningen, aandacht voor openbaar vervoer, vluchtelingen welkom en veiligheid in het verkeer.  Sociale veiligheid, toegankelijkheid en een ruimhartig armoedebeleid voor jong en oud. Hiernaast wil ik aandacht vragen voor de drukte in het Oostelijk Havengebied. Verandering? Oké, maar daar moeten we zelf als stadsdeel, mét de bewoners, een grote stem in hebben.