Eind juni twitterde Jan Pieter Nepveu van de Amsterdamse Fietsersbond een foto (zie onder) van het fietstunneltje bij het Amstel Hotel. Deze foto toont de kant gezien vanaf de Weesperzijde. Er was een bouwsel uit de grond verrezen, een vierkante vluchtheuvel, dat zo gevaarlijk is voor fieters die de tunnel gebruiken, dat wij direct besloten mondelinge vragen te stellen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Wat kon hier nu toch de bedoeling van zijn, vroegen we, met als impliciete vraag: wanneer haalt u het weg? Als fractie zijn wij best hands-on, maar in dit geval zijn wij in staat dit ding ook daadwerkelijk zelf weg te halen. Voordat een scooteraar of fietser er binnenkort in het donker zijn nek over breekt. 

Update, 19 juli:

Portefeulllehouder Ivar Manuel, die o.a. over verkeer en openbare ruimte gaat in het dagelijks bestuur van het stadsdeel, was niet betrokken geweest bij de aanleg van de vluchtheuvel. Hij vertelde dat er altijd een witte ruit op de straat stond geschilderd, als visueel hulpmiddel voor de elkaar passerende fietsers, om de fietsstromen gescheiden te houden. Na navraag bleek dat de vluchtheuvels waren neergezet om 't automobilisten onmogelijk te maken om het tunneltje in te rijden. (Een bestuurscommissielid wist te vertellen dat de ontvoerders van Freddy Heineken deze tunnel ooit bij de ontvoering hebben gebruikt, en dat het sindsdien de Heinekentunnel heet.)

Ivar Manuel bleek het met ons eens te zijn: deze vluchtheuvel hoort daar niet. Er moet een andere oplossing komen om de autobezitter tegen te houden die denkt dat hij door de tunnel en over het fietspad kan rijden. Een verkeerscamera bijvoorbeeld, zoals in de passage onder het Rijksmuseum hangt. Hij beloofde te gaan overleggen met zijn collega in stadsdeel Centrum, om zo snel mogelijk tot een slimme oplossing te komen.

Op 21 september bleek de vluchtheuvel weggehaald te zijn.