Wat doen we? 

Groenlinks Amsterdam Oost is een actieve en grote afdeling. Het bestuur is de drijvende kracht van de afdeling. Veel van het werk vindt plaats achter de schermen, maar is onmisbaar voor het functioneren van de afdeling. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen en evenementen, het welkom heten van nieuwe leden en aansluiting zoeken bij buurtorganisaties in Amsterdam Oost. Daarnaast ondersteunen we de fractie in de stadsdeelcommissie. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes mensen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie algemene bestuursleden. Daarnaast worden we ondersteund door een organiser die zich bezighoudt met de campagne, en een bestuursondersteuner die haar kennis uit de afdeling met ons deelt. Het bestuur vergadert één keer per maand. Vanwege aflopende termijnen van twee bestuursleden zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid. 

Als je eerst wilt zien hoe het eraan toe gaat voor je op één van de functies reageert, dan ben je welkom om een paar keer bij een vergadering aan te schuiven! 

Waar moet je minimaal aan voldoen?

 • Je bent lid (of bent van plan lid te worden) van GroenLinks 
 • Je woont in Amsterdam Oost
 • Je kunt en wilt je committeren aan GroenLinks voor een periode van twee jaar
 • Je vindt het leuk om je samen met andere GroenLinksers in te zetten voor de afdeling

Profiel voor voorzitter

Als voorzitter ben je de spin in het web van de afdeling. Je zorgt voor verbinding binnen en buiten de afdeling en motiveert anderen om zich voor de afdeling in te zetten. Het bestuur zoekt een voorzitter die kennis heeft van lokale politiek, met bestuurservaring. Je bent een motivator en bewaakt de afspraken die gemaakt zijn. 
Voor deze functie wordt intern en extern geworven. 

Enkele taken van de voorzitter:

 • Voorzitten van bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten zoals Algemene Ledenvergaderingen
 • Onderhouden van contact met de fractie en dagelijks bestuurder in het stadsdeel en draagt bij aan het goed functioneren van de fractie.
 • Activeren van leden van de afdeling.
 • Vertegenwoordigen van de afdeling binnen en buiten de partij.
 • Deelnemen aan het gemeentelijke voorzittersoverleg en onderhouden van contact met de besturen in de stad.

Deze functie neemt ongeveer 6 uur per week in beslag.

Profiel voor Algemeen bestuurslid (Communicatie en ledenbinding)

 • Je vindt het leuk om samen met een ander bestuurslid te zorgen voor communicatie van de afdeling.
 • Je houdt de website van de afdeling bij.
 • Samen met de fractieondersteuner beheer je de social media accounts van de afdeling, je vindt het leuk om proactief mee te denken over een social media strategie en kansen voor de fractie te signaleren.
 • Je hebt ideeën over het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden en vind het leuk om daar ook uitvoering aan te geven.

Deze functie neemt ongeveer 3 uur per week in beslag.

Belangrijke bijdrage

Met deze taken lever je in beide functies een belangrijke bijdrage aan de afdeling. Naast de omschreven functie afhankelijke taken besteed je ook tijd aan andere bestuurstaken zoals het samen organiseren van activiteiten. De tijd die hiermee gepaard gaat is meegenomen in de uren-indicatie hierboven.

Reageer nu!

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van het bestuur? Mail dan jouw motivatie (max 1 a4) en CV voor 15 oktober naar GroenLinksOost@gmail.com. Een kandidatencommissie zal een eerste selectie maken uit de brieven, en met de geselecteerde kandidaten wordt vervolgens een kennismakingsgesprek gepland. De kandidatencommissie draagt de kandidaten vervolgens voor op de Algemene Ledenvergadering in november 2024, waar de leden stemmen op de kandidaten. 

Heb je vragen, wil je eerst een keer bellen, een kopje koffie drinken, of meekijken bij een vergadering? Dat kan! Laat het ons weten via GroenLinksoost@gmail.com en we nemen contact met je op.