Wat doen we? 

Groenlinks Amsterdam Oost is een actieve en grote afdeling. Het bestuur is de drijvende kracht van de afdeling. Veel van het werk vindt plaats achter de schermen, maar is onmisbaar voor het functioneren van de afdeling. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen en evenementen, het welkom heten van nieuwe leden en aansluiting zoeken bij buurtorganisaties in Amsterdam Oost. Daarnaast ondersteunen we de fractie in de stadsdeelcommissie. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf mensen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur vergadert één keer per maand. Vanwege aflopende termijnen van twee bestuursleden zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester en algemeen bestuurslid. 

Als je eerst wilt zien hoe het eraan toe gaat voor je op één van de functies reageert, dan ben je welkom om een paar keer bij een vergadering aan te schuiven! 

Waar moet je minimaal aan voldoen?

 • Je bent lid (of bent van plan lid te worden) van GroenLinks 
 • Je woont in Amsterdam Oost
 • Je kunt en wilt gemiddeld drie uur per week besteden aan GroenLinks voor een periode van twee jaar
 • Je vindt het leuk om je samen met andere GroenLinksers in te zetten voor de afdeling

Profiel voor Penningmeester

Als penningmeester ben je naast je algemene bestuurstaken verantwoordelijk voor de geldzaken van de afdeling. Hier ben je relatief weinig tijd aan kwijt. Dat houdt in:

 • Je beheert de financiën van de afdeling en voert betalingen uit;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar en het financieel jaarverslag/jaarrekening over het voorbije jaar;
 • Je legt jaarlijks verantwoording af op de alv met de begroting en het financieel jaarverslag; 
 • Je hebt contact met andere penningmeesters in de andere stadsdelen van Amsterdam en het federatiebestuur;
 • Je bent het aanspreekpunt voor de kascommissie.

Profiel voor Algemeen bestuurslid (Communicatie en ledenbinding)

 • Je vindt het leuk om samen met een ander bestuurslid te zorgen voor communicatie van de afdeling.
 • Je houdt de website van de afdeling bij.
 • Samen met de fractieondersteuner beheer je de social media accounts van de afdeling, je vindt het leuk om proactief mee te denken over een social media strategie en kansen voor de fractie te signaleren.
 • Je hebt ideeën over het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden en vind het leuk om daar ook uitvoering aan te geven.

Met deze taken lever je in beide functies een belangrijke bijdrage aan de afdeling. Hiernaast besteed je ook tijd aan andere bestuurstaken zoals het samen organiseren van activiteiten. 

Reageer nu!

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van het bestuur? Mail dan jouw motivatie (max 1 a4) en CV voor 7 mei naar GroenLinksOost@gmail.com. Een kandidatencommissie zal een eerste selectie maken uit de brieven, en met de geselecteerde kandidaten wordt vervolgens een kennismakingsgesprek gepland. De kandidatencommissie draagt de kandidaten vervolgens voor op de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2023, waar de leden stemmen op de kandidaten. 

Heb je vragen, wil je eerst een keer bellen, een kopje koffie drinken, of meekijken bij een vergadering? Dat kan! Laat het ons weten via GroenLinksoost@gmail.com en we nemen contact met je op.