De kern van het werk is politiek-inhoudelijk. Inhoudelijk ondersteuners lezen mee met de agenda van de stadsdeelcommissie, bezoeken bijeenkomsten en technische sessies over lokale politieke onderwerpen, en denken mee over de politieke standpunten van GroenLinks Oost tijdens de fractievergaderingen. Als inhoudelijk ondersteuner ben je een belangrijke steun en toeverlaat van de fractie, en heb je veel ruimte om je eigen kennis bij te dragen en je eigen interesses te volgen. Zo kun je zelf op onderzoek uitgaan, en initiatief nemen voor ongevraagde adviezen en moties over lokale politieke onderwerpen. Daarnaast krijg je natuurlijk ook veel mee van het ‘politieke handwerk’: onderhandelen met andere partijen binnen de stadsdeelcommissie, meerderheden vinden voor onze plannen en het vinden van de beste communicatieve vorm voor onze adviezen.

Wat ga je doen?

We zoeken meerdere inhoudelijk ondersteuners, die graag kennis maken met onze politieke arena: het lokale werk, in dit geval in Stadsdeel Oost, met alle diversiteit van wijken daarbinnen. We verwachten dat je in elk geval om de week aanschuift bij de fractievergadering op donderdagavond, en daarnaast ambtelijke stukken meeleest en af en toe een bijeenkomst bezoekt. Thema’s als nieuwbouw, inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en natuurbeheer komen op stadsdeelniveau vaak voorbij. Maar een inhoudelijk ondersteuner kan zich ook specialiseren in heel andere onderwerpen. Te denken valt aan jongeren of armoede - dat is aan jou, in overleg met de fractie.

Tijdsbesteding

De tijd die je als fractievolger besteedt aan het werk is flexibel en in overleg, maar zal zo’n vier uur per week bedragen. Het betreft een vrijwillige, onbetaalde functie. We bieden veel mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen binnen de lokale politiek in Oost, en je bent meteen ook aangehaakt bij het bredere politieke netwerk van GroenLinks in Amsterdam.

Interesse?

Reacties zien we graag tegemoet voor 15 september 2023. De gesprekken vinden plaats op zondag 24 september. De nieuwe fractievolgers starten begin oktober, en na drie maanden bespreken we onderling of de rol aan verwachtingen voldoet.

Heb je vragen hebben of wil je meer informatie? Neem dan contact op met fractieleden Merel Talbi (m.talbi@amsterdam.nl) en Dennis van Velzen (d.van.velzen@amsterdam.nl).

Stuur je sollicitatie, inclusief een korte motivatiebrief en CV, naar fractieondersteuneroost@gmail.com