Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 oktober

Groenlinks Amsterdam-Oost nodigt haar leden graag uit voor een Algemene Ledenvergadering.

De ALV vindt deze keer plaats in Nessst, Paul van Vlissingenstraat 2B in Amsterdam (in de Kauwgomballenfabriek).

We starten om 19.00 uur en eindigen rond 21.00 uur met een borrel.

Let op: eerder genoemde datum voor de ALV kan dus uit de agenda.

 

Agenda ALV

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Goedkeuren notulen 25 maart 2019 (de notulen zijn hier te vinden)
  5. Update vanuit het bestuur
  6. Voordracht en toelichting functioneringscommissie
  7. Stemronde functioneringscommissie
  8. Rondvraag

Na de ALV gaat de fractie graag in gesprek met leden.

 

De fractie in gesprek met de leden

De Groenlinksfractie van de stadsdeelcommissie is benieuwd naar de mening van bewoners van Oost. Na de ALV gaat de fractie daarom graag in gesprek.

De GroenLinksers in de stadsdeelcommissie zijn elk gekozen in een gebied. Het stadsdeel bestaat uit vier van die gebieden: IJburg-Zeeburgereiland (Chris Evers), Indische Buurt – Oostelijk Havengebied (Daphne Meijer), Oud-Oost (Matthijs Joosten), en de Watergraafsmeer (Maria Mos). Het stadsdeel kiest voor elk gebied specifieke speerpunten.

De GL-commissieleden willen graag met bewoners van ‘hun’ gebied in gesprek over die speerpunten: wat is voor jullie en ons belangrijk in de wijk? Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden? We horen graag jullie mening!