Woensdag 9 februari

Via Zoom

Moderator: Merel Talbi

Als eerste sprak moderator Merel Talbi met Jo Haen, Jo woont al ruim 50 jaar in Watergraafsmeer en is 82 jaar oud. Zelf zegt ze ‘geen tijd te hebben om eenzaam te zijn’, maar ziet in haar omgeving wel mensen die langzaam steeds minder buiten komen. Jo geeft zelf aan dat haar gebrek aan eenzaamheid komt door haar actieve levensinstelling. Je moet er zelf iets van maken en altijd blijven bijleren. Maar zij ziet ook dat dat voor veel ouderen moeilijker wordt. Een paar computerlessen zetten geen zode aan de dijk – maar veel ouderen geven het dan al wel op.

Tunny Jongejan van de Ouderenadviesraad geeft aan zij als raad vooral veel op zoek zijn naar mogelijkheden. Zij geeft aan dat er genoeg veel initiatieven en activiteiten zijn, maar dat vooral fysieke ruimte een probleem is. Waar kun je afspreken om koffie te drinken en computerlessen te volgen? Waar vandaan kun je een wandeling plannen voor ouderen? En hoe kun je stoelyoga aanbieden in de winter?

Tunny vertelt ook over het initiatief van Huisartsen voor ‘Welzijn op recept’ – waarbij ouderen door de huisarts buitenlucht voorgeschreven krijgen. Ze zou het fijn vinden als dit concept breder wordt omarmt, ook door de gemeente.

Als laatste is Margrietha Reinders aan het woord. Zij is buurtdominee bij Betondorp Bloeit. Haar grootste zorg zijn de kwetsbare mensen in de wijk – ouderen die vaak ook tegen de armoedegrens aan wonen. Mensen die vaak niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en minder mobiel zijn. Die niet ver komen en boodschappen al een grote onderneming vinden. Margrietha pleit voor menselijke relaties in de buurt. Buren die weten wie er naast hen woont en af en toe aanbellen. Maar dan ook: een platform waar die buren zich kunnen melden als ze zich zorgen maken om ‘Jo om de hoek’.

Dan een belangrijk extra thema: Corona heeft niet geholpen in de afgelopen jaren – alle gasten geven aan dat het veel moeilijker is voor ouderen om buiten te komen. In eerste instantie vanwege het gevaar voor het virus, nu wordt het ook psychisch steeds lastiger. Hoe langer je niet buiten bent geweest, hoe hoger de drempel wordt.

 

De grote vragen voor de toekomst

· Hoe kunnen we ouderen in eenzaamheid bereiken?

· Er is aanbod voor activiteiten, maar hoe kun je dat duidelijk maken?

· Hoe kunnen we er voor zorgen dat ouderen in Oost kunnen blijven wonen en er genoeg levensbestendige woningen zijn?

· Hoe creëren we wijk voor wijk een vangnet en netwerk tussen buren en ouderen?

· Hoe zorgen we er voor dat de digitale kloof tussen jong en oud niet groter wordt?

 

Links

Jo Haen – Vrienden van Watergraafsmeer https://www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl/

Subsidieformulier bewoners Amsterdam Oost https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7bB4134780-8684-485B-…