De stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost heeft op 12 maart 2019 het ongevraagd advies van de gebiedscommissie IJburg/ Zeeburg m.b.t. de geplande BIOMASSACENTRALE (BMC) in Diemen, overgenomen. De stadsdeelcommissie betwijfelt of een BMC duurzaam is, zoals geclaimd door Nuon, omdat het ernstige gevolgen heeft voor het milieu en het klimaat.  De stadsdeelcommissie heeft, met het aangenomen advies, het Dagelijks Bestuur en het College van B&W de opdracht gegeven om zich aantoonbaar in te zetten voor een groot aantal zaken. Hierdoor is de voortgang van de geplande bouw voorlopig in het geding. 

 

Achtergrond 

 

 

Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Landelijk is er gekozen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ in 2020 en Amsterdam moet ‘van het gas af’ in 2040. Om deze reden heeft Nuon/  Vattenfal aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen, naast IJburg, te bouwen. Biomassa klinkt groen en duurzaam, maar klimaatwetenschappers, duurzaamheidsorganisatie en nu ook de politiek is zeer kritisch over deze richting.  

 ​​​​​​Betekenis biomassacentrale van NUON 
De geplande biomassacentrale van NUON zal worden gestookt op houtpellets, samengeperste korrels hout. Het verbranden van hout geeft echter veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas. Bij de verbranding van biomassa wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen, waaronder ook ZZS-stoffen (ZZS/Zeer Zorgwekkende Stoffen) waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie. Bovendien zijn de emissies van bovengenoemde vrachten voor een aantal componenten hoger dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties. Bijvoorbeeld meer dan 20 jaar oude afvalverbrandingsinstallaties zoals HVC Alkmaar en ARN Nijmegen laten veel lagere emissies zien dan hier in voorschrift 2.1 wordt vergund.  De gemeente wil aan de andere kant van de stad de kolengestookte centrale Hemweg uitschakelen, omdat steenkool een vervuilende fossiele brandstof is. Vervuilend vanwege een forse uitstoot van fijnstof en roet. Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa meer uitstoot geeft van fijnstof dan steenkool. Het bestaande IJburg maar ook de nieuw te bouwen wijken IJburg 2, de Krijgsman in Muiden en Leeuwenveld in Weesp liggen allen min of meer onder de rook van de nieuwe centrale. Dit zullen alle dichtbevolkte en kinderrijke buurten worden. Volgens een snelgroeiende groep bezorgde burgers van Diemen en IJburg is een biomassacentrale zoals gepland ‘voor het klimaat en het milieu in Amsterdam en omstreken een slechte, want vervuilende, oplossing’. Om deze reden wordt op 29 maart op IJBurg een avond georganiseerd (‘Biomassa: Hoezo!? – het echt gesprek’) voor en door bewoners met sprekers (wo wetenschappers, burgers en politici) en optredens

Contact: Fenna Swart, stadsdeelcommissielid (GLinks) -  
f.swart@amsterdam.nl/
 0641514330