Sociaal Vangnet opnieuw onder druk

Sinds 1 januari 2015 is er op het gebied van zorg veel veranderd, de gemeente is nu voor veel zaken verantwoordelijk. Om alle rijksbezuinigingen op te kunnen vangen wordt veel van de bewoners gevraagd om in hun buurt initiatief te nemen en ondersteuning te geven aan buurtbewoners die een steuntje of burenhulp goed kunnen gebruiken.

 Zo zijn er verschillende eettafels in de buurt waar mensen tegen een kleine vergoeding kunnen aanschuiven, met zijn allen eten is veel gezelliger dan alleen. Daarvoor is vrijwillige inzet van mensen onmisbaar. Zo geldt dat ook voor groepen die een belangrijke signaleringsfunctie vervullen, zoals de adviesraden en de vrijwilligercoaches. Zij zijn onmisbaar in het sociale vangnet van Oost. Dat geldt ook voor de Voedselbank, dit is meer dan een uitgiftepunt. We hebben in Oost een goed functionerend vangnet waar professionals en vrijwilligers elkaar weten te vinden. Dit netwerk staat helaas door de extra collegebezuiniging van 30 miljoen opnieuw onder druk. Als je daarbij ook bedenkt dat stadsdelen geen financiële armslag hebben om de bezuiniging op te vangen maakt dit het extra zuur. Want GroenLinks staat voor een goed sociaal netwerk, als bestuurder zet ik mij in om de vangnet in stand te houden en te zorgen dat er geen gaten in vallen. Het is meer dan waard.