De selectiecommissie zal op zoek gaan naar geschikte kandidaten en per wijk een kandidatenlijst opstellen om deze uiteindelijk door de ALV te laten vaststellen. Interesse om in de selectiecommissie plaats te nemen? Mail ons op: groenlinksoost@gmail.com

Oost krijgt na de gemeenteraadsverkiezingen een gekozen stadsdeelcommissie die gevraagd en ongevraagd het Dagelijks Bestuur adviezen kan geven die in beginsel moeten worden overgenomen. De stadsdeelcommissie zal bestaan uit gebiedsvertegenwoordigingen (4-6 leden) van de vier wijken uit Oost. Bij de ALV zal er gestemd worden over of GroenLinks Oost wel of niet mee zal doen aan deze verkiezingen voor de stadsdeelcommissie. We zoeken alvast leden voor de selectiecommissie voor als de ALV besluit om mee te doen met GroenLinks-lijsten voor de gebiedsvertegenwoordigingen. De selectiecommissie zal op zoek gaan naar geschikte kandidaten en per wijk een kandidatenlijst opstellen om deze uiteindelijk door de ALV te laten vaststellen. Interesse om in de selectiecommissie plaats te nemen? Mail ons op: groenlinksoost@gmail.com