Het Ondernemersnetwerk wil horen wat er speelt, wat de ervaringen zijn tijdens de huidige bestuursperiode en wat nodig is voor de komende jaren. De input uit deze gesprekken worden meegenomen voor het verkiezingsprogamma.

Per stadsdeel organiseert het Ondernemersnetwerk een Ondernemersgesprek via Zoom. Natuurlijk zijn stadsbrede thema's tijdens ieder Ondernemersgesprek van harte welkom. Ondernemers uit Amsterdam Oost zijn van harte uit om zich aan te melden en deel te nemen! Deze gesprekken zijn nadrukkelijk niet alleen voor GroenLinks leden bedoeld - het Ondernemersnetwerk vindt het belangrijk om van de ervaringen van alle ondernemers te leren.

Het Ondernemersgesprek voor Oost staat gepland op woensdag 7 april van 20.00-21.30 uur

Meld je aan via de link:

https://amsterdam.groenlinks.nl/groenlinks-ondernemersgesprekken