Deze week besprak de Stadsdeelcommissie warmtenetten en een nieuw beleid voor afval en grondstoffen.

Afval en grondstoffen

Het college heeft een ambitieus plan gemaakt om afval meer als grondstof te gebruiken voor nieuwe materialen en meer te doen om straatvuil te voorkomen. Stadsdeelcommissielid Chris Evers deed een antal aanvullende suggesties. We willen meer containertuintjes om afval naast afvalcontainers te voorkomen. Ook willen we dat burgers volle afvalcontainers makkelijker kunen melden. Bijvoorbeeld door het nummer van een volle container te melden via Whatsapp. In sommige wijken wordt grof afval voortaan alleen op afspraak opgehaald. In die wijken willen we mobiele punten inzetten waar bewoners grof aval naartoe kunnen brengen.

Plastic afval wordt voortaan met een machine uit restafval gehaald, daardoor wordt de totale hoeveelheid plastic die gerecycled wordt groter en zijn aparte containers voor plastic niet meer nodig. Tegelijkertijd komen in steeds meer wijken aparte containers voor groente- fruit- en tuinafval. We vinden het belangrijk mensen en organisaties die zich inzetten voor een schone buurt te betrekken bij deze omschakeling en zorgvuldig te communiceren. Restafval wordt op dit moment verbrandt en gebruikt als warmtebron. Voor de lange termijn willen we alternatieven als stoomreforming overwegen, zodat ook restafval als grondstof voor nieuwe materialen kan worden gebruikt.

 

Warmtenetten

Een aantal partijen had de keuzevrijheid voor bewoners met warmtenetten op de agenda gezet. GroenLinks pleit al jaren voor open warmtenetten. De leidingen van stadswarmte en de productie van warmte zijn nu in handen van één bedrijf. We willen graag dat bewoners en bedrijven kunnen kiezen uit verschillende warmteleveranciers. Ook willen we dat bewoners en bedrijven warmte kunnen terugleveren aan het warmtenet. GroenLinkskamerlid Tom van der Lee is bezig de landelijke regels te veranderen om dit mogelijk te maken. We riepen de andere partijen op zich achter dit initiatief te scharen.