Nevin Özütok is bestuurder voor GroenLinks in stadsdeel Oost. Ze heeft welzijn, zorg, maatschappelijke ondersteuning, subsidieverlening, werkgelegenheid, klimaat en energie, afval, Indische Buurt en Oostelijk Havengebied in haar portefeuille. In deze blog schrijft ze over de zaken die haar opvallen, die ze tegenkomt als ze in de buurten van Oost is en waar ze wat mee wil.

Armoede. Een belangrijk thema in Amsterdam, maar voor veel mensen een beetje een ver-van-hun-bed-show. En dat zou het niet moeten zijn, want in armoede raken is zo gebeurd. Een scheiding, ziekte of faillissement en voor je het weet ben je een BIPS, een burger in precaire situatie. Maar wat gebeurt er eigenlijk met je als je zo’n armoedeval maakt?

Wij nodigden 2 ervaringsdeskundigen uit om hun verhaal te doen. Hoe kwamen zij in de bijstand terecht, hoe zijn zij geholpen en wat hebben zij nodig om er weer bovenop te komen? Komen ze er wel weer bovenop? In de zaal zaten de professionals. De beleidsmakers en klantadviseurs van WPI, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties die bewoners met schulden helpen en de armoederegisseur van de stad. Ook hadden we oud-hoogleraar Martin Stam uitgenodigd, hij vertelde dat een land als België tien jaar op ons voorloopt met het omgaan met mensen in armoede. Waar wij in Nederland compleet rationeel volgens het systeem werken, kijkt men in België ook naar de innerlijk gekwetste mens en letten ze op sociale uitsluiting die heel vaak gepaard gaat met armoede.

Oost wil graag de lead nemen met deze manier van kijken naar armoede. Niet alleen maar hulp verlenen, maar ook hoop geven. De 2 vrouwen die hun verhaal kwamen vertellen aan professionals gaven dat mee. Ze willen zo snel mogelijk weer zelfredzaam zijn, trots worden, hun eigen geld verdienen. Dat gebeurt niet als je met 30 man in een zaaltje bij elkaar moet komen bij het aanvragen van een uitkering en daar alleen maar te horen krijgen wat er allemaal niet meer mag. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen de regels kennen die horen bij het aanvragen van een uitkering, maar veel belangrijker is het dat we deze mensen hoop geven, moed en kracht zodat ze er weer bovenop komen.

Hoe gaan we dat aanpakken? Om het voor elkaar te krijgen dat we mensen in de armoede als mensen gaan behandelen en niet als nummer en naar hun persoonlijke situatie gaan kijken. In plaats van hen allemaal over een kam te scheren hebben we ervaringsdeskundigen nodig die in het veld werken. Daar waar de professionals werken, daar hebben we mensen nodig die het systeem van de andere kant kennen en door hun ervaring het systeem ombuigen. Stadsdeel Oost steekt geld in een opleiding die dat voor elkaar gaat krijgen. Een opleiding waarbij mensen ingezet kunnen worden als ervaringsdeskundige bij professionele organisaties. Niet alleen om die organisaties van advies te voorzien maar ook hun cliënten. Niemand weet beter hoe het is om geen geld te hebben, kinderfeestjes en verjaardagen over te slaan dan iemand die dat heeft meegemaakt. De opleiding duurt drie jaar en het is de bedoeling dat de deelnemers in die tijd vakkennis en werkervaring opdoen zodat ze daarna aan de slag kunnen. De eerste deelnemers zijn al gestart.

Een andere mooie tip, waar we allemaal wat mee kunnen is dat niet alleen geld nodig is om omhoog te krabbelen uit de armoede, maar met tijd en aandacht zijn deze mensen ook al heel erg geholpen. Help eens een ander, heb oog voor elkaar. Laten we met z’n allen uit de systematiek van regeltjes komen en de BIPSen zien en hen behandelen zoals jij zou willen dat je moeder of je zus behandeld wordt!