Afgelopen dinsdag is het Definitieve Ontwerp (DO) voor het groot onderhoud van fase 2 en 3 van Betondorp vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsdeel Oost. In dit ontwerp worden voor een behoefte aan 900 parkeerplaatsen meer dan 1250 parkeerplaatsen gecreëerd. GroenLinks stemde hierom tegen dit ontwerp.

Groot onderhoud aan de straten in Betondorp is hard nodig; fase 1 is daarom al in uitvoering en fase 2 en 3 moeten snel volgen. Het definitieve ontwerp voorziet echter in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, terwijl Betondorp, op enkele straten na, een heel lage parkeerdruk kent. Ruim een kwart (25%) van de parkeerplaatsen staat overwegend leeg en toch stelt de portefeuillehouder verkeer, Ivar Manuel (D66), voor nog meer parkeerplaatsen toe te voegen.

Het is bekend dat in Betondorp de ruimte voor fietsers en voetganger te beperkt is. Toegankelijkheid is een probleem in Betondorp, vanwege de smalle trottoirs en de obstakels op de trottoirs (zoals fietsen). Om de oudere bewoners van Betondorp de kans te geven te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, zou er juist éxtra aandacht voor toegankelijkheid moeten komen.

Toegankelijkheid zou een ovrweging moeten zijn in de plannen. GroenLinks diende dan ook een motie in om tenminste de toevoeging van parkeerplaatsen, zoals in het definitieve ontwerp voor het groot onderhoud beschreven staat, te benutten voor extra ruimte voor fietsparkeren, voetgangers en groen. Ons voorstel was niet parkeerplaatsen te schrappen, maar de ruimte van de extra toegevoegde parkeerplaatsen een andere bestemming te geven. Gezien de parkeerdruk zou deze motie kunnen worden uitgevoerd zonder een centje pijn voor de automobilist, toch al een grote beslaglegger op onze openbare ruimte. Deze motie werd door géén van de andere partijen (D66, PvdA, MeerBelangen, SP en VVD) gesteund. Hierom kon GroenLinks niet anders dan tegen dit ontwerp stemmen.

Voor een behoefte van minder dan 900 plekken creëren we nu meer dan 1250 parkeerplaatsen. Zoveel ruimte voor blik op straat is onnodig, zonde en achterhaald.