Flevopark
Het Flevopark

Locatieprofielen aangenomen: iets meer ruimte voor groen

Gisteravond heeft de Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost nieuwe locatieprofielen vastgesteld voor evenementenlocaties, de afspraken waar en onder welke voorwaarden evenementen kunnen worden georganiseerd.

De belangrijkste wijziging geldt het Oosterpark: om het park te ontlasten gaan er geen besloten evenementen meer plaatsvinden in het Oosterpark. Helaas betekent dit wel dat er een groot, besloten evenement in het Flevopark mag plaatsvinden. Volgens portefeuillehouder Ivar Manuel mocht het aantal bezoekers van het besloten evenement van het Flevopark groeien naar maximaal 20.000 personen. Dank zij een motie van GroenLinks, die met steun van de SP en PvdA werd aangenomen, is dit aantal gemaximeerd tot 15.000 bezoekers. Om in de gaten te kunnen houden hoe het het Flevopark vergaat als festivallokatie wordt er jaarlijks een grondmeting gehouden en vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de grote evenementen in het stadsdeel - voorstellen van GroenLinks die een meerderheid kregen.

 

Samen met de toezegging van de stadsdeelvoorzitter om zich in de toekomst aan de eigen termijnen van het stadsdeel te houden, zag GroenLinks dat de nieuwe locatieprofielen een zodanige verbetering vormden met de vorige profielen, dat we hebben ingestemd. 

Rick Vermin, fractievoorzitter: 'Wat ons betreft beogen we met locatieprofielen een balans te vinden tussen bewoner en bezoeker, tussen drukte en rust, tussen stad en natuur. We zijn zeer zeker voorstander van een levendig stadsdeel met festivals, maar ook van een leefbaar stadsdeel voor iedereen. De balans natuur-stad slaat wat ons betreft zo langzamerhand te veel uit naar de stad, met als boegbeeld hiervan de ongebreidelde groei qua aantal en grootte van festvals in stadsparken zoals D66 voorstaat. Parken die zo belangrijk zijn voor ontspanning, voor natuurwaarde en groen, voor rust en buitenruimte. voor vele Amsterdammers die op 3 hoog achter zitten, zonder buitenruimte.'

GroenLinks heeft ingestemd met de locatieprofielen nadat aan de voorwaarden om de natuurwaarden van het Flevopark te beschermen, was voldaan. Niet alle voorstellen van de fractie zijn door de andere bestuurscommissieleden overnomen. Een wijzigingsvoorstel van GroenLinks en SP om het maximale aantal decibellen niet te verhogen bij grote en kleine evenementen, vomd te weinig steun..Rick Vermin: 'In de nieuwe locatieprofielen is sprake van iets minder druk op groen en openbare ruimte en dat is een winstpunt in een tijd waarin de druk hierop alleen maar toeneemt. Ondanks dat het Flevopark nu toch beschikbaar is voor een groot evenement, zijn we al met al tevreden over de nieuwe profielen.'