Een aantal mensen zal Rosan Kocken interviewen. We verklappen nog niet wie, maar het zijn twee bekende namen in de Amsterdamse politiek... Ook krijgt het publiek de optie om vragen te stellen aan Rosan en aan de deelnemende interviewers (uit o.a. de gemeenteraad). Dit is allemaal onderdeel van de ALV waar we kort terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar de komende tijd. 

Wanneer: woensdag 17 mei

Hoe laat: 19:45 inloop, 20:00 beginnen we

Waar: House of Watt 

Aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKinQkjjCSOns9lDMgXk7GyNC2Pqb… 

 

We vertellen je kort over het afgelopen jaar en de plannen voor de rest van dit jaar. Vind hier de links naar de stukken die je kunt doorlezen voor deze algemene ledenvergadering: 

Jaarverslag 2022
Jaarplan 2023
Financieel overzicht

Hiernaast zal onze kandidatencommissie een nieuw bestuurslid aandragen. Ook zal de functioneringscommissie een korte terugkoppeling van de gesprekken met de fractieleden van de stadsdeelcommissie. 

 

Agendastukken

GroenLinks Amsterdam Oost Kandidatencommissie

Werkwijze en voordracht kandidaat voor het bestuur

14 mei 2023

Kandidatencommissie: Antoinette Tanja (voorzitter), Firoez Azarhoosh, Diederik Imfeld, Srishagon Abraham.

Werkwijze

De kandidatencommissie (kc) heeft van het bestuur van GroenLinks Amsterdam Oost de opdracht gekregen om een penningmeester en algemeen bestuurslid voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering van 17 mei ’23. De kc heeft eerst haar werkwijze bepaald: op basis van de opdracht is een overzicht van onderwerpen voor de gesprekken gemaakt, waaronder ook het integriteitsprotocol. Op de eerste oproep van het bestuur zijn geen reacties gekomen, de termijn is toen verlengd. Hierop is één reactie binnengekomen voor de functie van algemeen bestuurslid. Twee leden van de commissie hebben op 13 mei het gesprek gevoerd met de kandidaat. Op basis van dit gesprek heeft de kc een concept-voordracht gemaakt. De kandidaat heeft de concept-voordracht gezien en hiermee ingestemd. Vervolgens heeft de kc de definitieve voordracht vastgesteld.

Algemene opmerkingen

De kc heeft een enthousiaste kandidaat gesproken en daar waren we blij mee. Zorgelijk is dat er nauwelijks gereageerd is op de vacature. GroenLinks Amsterdam Oost is een grote afdeling waar veel te beleven valt en een goed bestuur is dan noodzakelijk. Gelukkig is de benoeming van deze kandidaat een stevige toevoeging. De kc raadt het bestuur aan de drempel om actief te worden te verlagen om een diverse, grotere groep mogelijk geïnteresseerden aan te spreken. Het werven van (potentiële) bestuursleden bijvoorbeeld door tijdens een discussie avond het werk van het bestuur aan de orde te stellen.

De vacature voor de penningmeester kan beter na de zomervakantie geplaatst worden.

Voordracht

· Algemeen Bestuurslid: Saskia van Daalen

Saskia woont geruime tijd in Oost en wil zich graag inzetten voor een fijne, groene en veilige woonomgeving. Tegelijkertijd vindt ze het interessant om nader kennis te maken met de lokale politiek. Saskia heeft een brede ervaring op het terrein van communicatie, een van de functie eisen. Samen met anderen resultaten realiseren is waar ze voor gaat. Door haar werk als strategisch communicatie adviseur bij een woningcorporatie heeft zij zicht op de lokale politiek. Haar ervaring met verschillende vormen van communicatie, het organiseren van evenementen en haar enthousiasme kunnen we als GroenLinks Oost goed gebruiken.

De kandidatencommissie is blij met de kandidatuur van Saskia en stelt de alv voor haar te benoemen als algemeen bestuurslid.