“Een veilige, gezonde en prettige openbare ruimte, daar zet ik mij voor in” 

Ik ben Zeeger Ernsting, 51 jaar, al heel lang GroenLinkser en sinds 2006 actief in de lokale politiek. Eerst als deelraadslid in stadsdeel centrum, daarna als politiek assistent van onze toenmalige stadsdeelvoorzitter aldaar en de afgelopen tien jaar als raadslid in de gemeenteraad. Ik heb me altijd ingezet voor een veilige, gezonde en prettige openbare ruimte met meer ruimte voor fietsen en lopen en groen. Onlangs is bijvoorbeeld de maximumsnelheid in bijna heel de stad verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, naar aanleiding van een motie die ik in 2020 schreef. Daarnaast was ik fractievoorzitter en hield ik me onder meer bezig met financiën en ruimtelijke ordening. 

Wat is je lievelingsplek in Oost?

Ik vind de Gerardus Majellakerk aan het autovrije Ambonplein en Obiplein in de Indische buurt een heel mooie plek. Een bijzonder gebouw met maatschappelijke functies, mooi verbouwd door André van Stigt, aan een uitnodigende openbare ruimte.

Waarom heb je gekozen voor het dagelijks bestuur hier in Oost?

Omdat Oost alles heeft! Van negentiende eeuwse wijken tot het nieuwe land van IJburg en van getransformeerde havengebieden tot tuindorpen: alle bouwperiodes zijn er terug te vinden. Elke buurt met een eigen karakter en met eigen uitdagingen. Wat dat betreft is Oost echt uniek in Amsterdam.

“Verandering kan alleen als we het samen doen”

Bereikbaarheid, vergroening, duurzaamheid en democratisering zijn mijn portefeuilles. Daar ben ik heel blij mee, want voor de komende jaren is het essentieel dat we in een stad waar we nog heel veel betaalbare huizen moeten bouwen, ruimte maken voor mensen en groen op straat en ons zoveel mogelijk verplaatsen op manieren die minder ruimte vergen en daarnaast ook duurzaam en gezond zijn. Gebruik van openbaar vervoer, fietsen en lopen zal groeien en dat moet voor iedereen prettig en toegankelijk zijn. Die verandering kan alleen als we dat ook samen doen met bewoners en ondernemers. Een hele opgave, dus waar ik vanuit deze rol in Oost graag aan bij wil dragen!