Foto Rick Vermin van fietsenrek aan Weesperzijde
Fietsenoverlast van Donkey Republic

Huurfietsen van Donkey Republic moeten weg uit openbare ruimte

GroenLinks is voor fietsen en komt op voor de belangen van fietsers. Daar horen fietsparkeerplaatsen bij en hieraan ontbreekt het helaas op vele plekken in Amsterdam . Daarom vroegen we ons als GroenLinkse fracties in Amsterdam Oost, West en Zuid af of de commerciële activiteiten van Donkey Republic niet hun doel voorbij schieten. In tegenstelling tot andere fietsverhuurders gebruikt Donkey Republic de openbare ruimte als stalling. Dat is niet te bedoeling wanneer er al te weinig stallingsplekken voor gewone fietsen van bewoners te vinden zijn. We stelden daarom gezamenlijk schriftelijke vragen aan onze respectieve dagelijkse besturen.

Schriftelijke vragen stalling fietsen Donkey Republic

Het is de GroenLinks fractie opgevallen dat het bedrijf Donkey Republic (https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-amsterdam/) ook in Oost in de openbare ruimte hun huurfietsen stalt. GroenLinks heeft ze o.a. gesignaleerd in de Eerste Van Swindenstraat, bij het Oosterpark en aan de Weesperzijde.

De GroenLinks fractie heeft hierover de volgende vragen

  1. Heeft het stadsdeel contact gehad met het betreffende bedrijf over plaatsing van de fietsen?
  2. Zo ja, is hiervoor een vergunning afgegeven?
  3. Vindt het dagelijks bestuur het gewenst dat op deze wijze commercieel gebruik wordt gemaakt van de schaarse openbare ruimte en fietsenstallingsplekken?
  4. Is het dagelijks bestuur van plan actie te ondernemen richting het desbetreffende bedrijf , ten einde de fietsen te laten verwijderen? Zo ja, welke en op welke termijn?
  5. Welk mogelijkheden ziet het dagelijks bestuur om in de toekomst te voorkomen dat ook andere bedrijven dergelijke commerciële activiteiten in de openbare ruimte zullen ontplooien.