Vandaag werd een ongevraagd advies besproken in de stadsdeelcommissie Oost over de voorgenomen bouw van een Biomassacentrale (BMC) in Diemen waar GroenLinks zich al jaren tegen verzet. 

 

 

Zie onderaan het artikel de link naar de bijdrage van Matthijs Joosten tijdens de vergadering. Zijn bijdrage begint om 51:25.

Wat is het probleem? 

Te bouwen biomassacentrale (BMC) in Diemen

 

Wat is het standpunt van GroenLinks Amsterdam Oost hierover? 

Wij willen geen BMC in Diemen: wij willen duurzamere alternatieven zoals aquathermie, aardwarmte, warmte uit groenafval en etensresten, restwarmte van datacenters, etc.

 

Wat is het voorstel van het advies?

Geen hoge-temperatuurwarmtenetten aanleggen die (mede) geleverd worden door de BMC in Diemen als daarin hout wordt verstookt dat gekweekt is en/of uit het buitenland komt.

 

Helpt dit? 

Nee, er zijn genoeg VVD-subsidies voor biomassa en een bestaand warmtenet beschikbaar om de BMC sowieso rendabel te maken. Bovendien is niet-gekweekt hout uit het binnenland niet meteen duurzaam. Onze voorwaarden om in te stemmen met een BMC zijn veel strenger dan die van de indieners van dit advies.

 

Wat zijn de gevolgen van het advies?

Er zijn twee opties: 

  1. Woningen van het gas afhalen en burgers daarmee letterlijk in de kou zetten. 

  2. Woningen niet van het gas afhalen en veel meer Russisch gas importeren. Dit gas heeft grotere CO2-uitstoot dan Gronings gas en kent ontelbare methaanlekken bij de productie. En methaan is een nog veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Hiermee wordt de aarde nog meer opgewarmd dan in de huidige situatie.

Daarnaast frustreert het niet aanleggen van hogetemperatuurwarmtenetten de innovatie en ontwikkeling van duurzame warmtebronnen zoals aquathermie en aardwarmte.

 

Conclusie?

Omdat de voorgestelde oplossing een schijnoplossing is die de BMC niet tegen houdt en levensgevaarlijk is omdat er ofwel burgers in de kou worden gezet of de aarde nog meer opgewarmd wordt, hebben wij tegen het advies gestemd.

 

Wat heeft GroenLinks al gedaan tegen de komst van de komst van de biomassacentrale?

  • In de Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost hebben we ons keer op keer uitgesproken tegen de komst van de BMC

  • De Tweede Kamerfractie heeft VVD-minister Wiebes gevraagd het traject voor de BMC stop te zetten. Dat weigerde de minister.

  • De Tweede Kamerfractie heeft een motie ingediend voor een moratorium op de bouw van Biomassacentrales. Helaas hebben de coalitiepartijen deze motie tegengehouden.

  • De Tweede Kamerfractie en wethouder van Doorninck hebben het kabinet meerdere malen opgeroepen de subsidies voor biomassa te stoppen.

  • Onze bestuurders hebben er mede voor gezorgd dat Vattenfall zich heeft verbonden aan de strengste duurzaamheidscriteria voor de herkomst van biomassa, transport en uitstoot.

De bijdrage van Matthijs Joosten begint om 51:25 Afspelen op YouTube