In de commissie Algemene zaken van de gemeenteraad op 12-5-2016 werd het onderwerp al besproken; de schade aan het Oosterpark na de 1 mei viering van de FNV. Een maand na dato is de schade nog steeds goed zichtbaar, terwijl er een aantal nieuwe, grote evenementen in de planning staan. De GroenLinks fractie maakt zich zorgen over de kosten, de rust en tijd die het park nodig heeft om te herstellen en de impact van de komende evenementen op het herstel. Daarom stelde Aisha Schol namens de fractie schriftelijke vragen hierover aan de portefeuillehouder Ivar Manuel (D66).

- Welke schade en voor welk bedrag is er als gevolg van de demonstratie op 1 mei?

- Welke herstelwerkzaamheden worden nu gelijk verricht en welke in een later stadium?

- Kan de pfh garanderen dat het park voldoende hersteld zal zijn zodat de volgende grote evenementen kunnen plaatsvinden in het Oosterpark? Zo nee, wanneer en op welke wijze bepaalt pfh dat deze evenementen geen doorgang kunnen vinden in het Oosterpark en zijn er al uitwijkmogelijkheden in kaart?

- Op 2-5 juni zal in het Oosterpark Amsterdam kookt plaats vinden. Dit is een meerdaags openbaar evenement en valt niet in de categorie groot, maar heeft op facebook  wel al 6500 + geïnteresseerden. Worden er met de organisatoren van dergelijke evenementen afspraken gemaakt over het zo nodig beperken van bezoekersdruk ?

- Valt het uit te sluiten dat de herstelwerkzaamheden voor niets zullen zijn vanwege de volgende (grote) evenementen? Zo nee, wie betaalt de rekening van nieuwe herstelwerkzaamheden?