In 2013 is de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van start gegaan. Een programma dat als doel heeft om overgewicht en obesitas onder de Amsterdamse jeugd terug te dringen. Een lastige uitdaging, omdat dit vraagt om een gedragsverandering en een verandering van levensstijl. Hier in stadsdeel Oost zijn we hier zeer voortvarend mee aan de slag gegaan en dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Wat hebben we allemaal al gedaan?

We hebben 7744 bewoners bereikt, 18 workshops, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, 14 buurtinitiatieven ingediend, 236 fruitbomen geplant op schoolpleinen en er zijn 20 buurtinitiatieven georganiseerd door buurtbewoners. Een groep van 100 opvoeders, sleutelfiguren en actieve bewoners hebben het gezonde ambassadeursprogramma gevolgd.

Buurtorganisaties zijn met het thema gezond gewicht aan de slag te gaan in de buurt en gezond gewicht is geïncorporeerd in buurtactiviteiten en evenementen zoals lokale vakantiekampen, buurtcampings, festivals, markten en bijeenkomsten. In totaal hebben we rond de 4000 kinderen bereikt met gezond ingerichte schoolpleinen en naschoolse activiteiten.

Daarnaast hebben we een start gemaakt met het bereiken van de doelgroep vaders die niet vanzelfsprekend bij de opvoeding van hun kind betrokken zijn. Deelnemers erkenden dat gezond gewicht ook hun verantwoordelijkheid is en zij hieraan hun bijdrage willen leveren. Daarom hebben we ook een aantal vaderdebatten georganiseerd en die blijken heel succesvol.

Wat ik terugzie bij alles wat we doen is dat er echt een keten is ontstaan van initiatieven. Van scholen, bewoners en organisaties in de buurt. Dit geeft zo ontzettend veel energie! Zo kunnen we mensen echt meenemen in een verandering, het is een beweging geworden vanuit de bewoners zelf. Dat geeft een heel ander gevoel dan wanneer we als overheid met een opgeheven vinger een verandering proberen teweeg te brengen. Maar de rijksoverheid zou ook nog meer kunnen doen door maatregelen te treffen die gezond gewicht stimuleren. Het zou enorm schelen als zij producenten in de voedingsindustrie weet te inspireren om ook hun steentje bij te dragen door gezondere voeding aan te bieden. Samenwerking met alle partijen is essentieel om obesitas en overgewicht terug te dringen. De bewoners van Oost zijn in ieder geval al volop geïnspireerd!