Daphne is lid van de Stadsdeelcommissie namens de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Daphne is al heel lang actief in de politiek en is sinds 2010 lid van GroenLinks. Daarvoor deed ze ook al dingen bij de partij als lid van het Kleurrijk Platform. Deze landelijke werkgroep houdt zich bezig met etnische diversiteit en wil de strijd tegen racisme en discriminatie op de agenda zetten. Daarnaast houdt ze zich bezig met migratie- en integratievraagstukken. Sinds 2011 heeft Daphne diverse rollen bekleed in de lokale politiek, bij de fractie in Amsterdam Zuid en Noord, en bij de bestuurscommissies hier in Oost.

Daphne heeft een achtergrond in de journalistiek en communicatie. Momenteel zet Daphne haar expertise in bij Amsterdam Energie, een duurzame energiecoöperatie. Deze coöperatie zorgt voor groene en lokale stroom - samen met de inwoners.

Daphne, waarom ben jij een echte GroenLinkser?

Als correspondent heb ik veel van de wereld gezien. Toen ik in 2004 terug kwam uit India, merkte ik dat Nederland in korte tijd heel erg was veranderd. Niet ten goede. Er heerste een obsessie met migratie, migranten, moslims, identiteit, integratie en inburgering. Ik verbaasde me daar enorm over en het heeft mij gedreven om de politiek in te gaan. Ik vond en vind het belangrijk om tegengewicht te bieden aan deze ontwikkeling.

GroenLinks was de enige partij die daar een onafhankelijke koers op voer. GroenLinks strijdt voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie en waarin we solidair zijn met elkaar. En dit is voor mij nog steeds een reden om bij deze partij te blijven en me actief in te zetten voor GroenLinks.

Ik zie dat er politieke partijen, media en opiniemakers zijn die nog steeds proberen om een tegenstelling te creëren tussen een “oud” Nederland en een divers Nederland. Het lijkt wel of politici en journalisten niet kunnen ontsnappen uit deze discussie, want het gaat maar door, met steeds dezelfde terugkerende clichés. Maar deze tegenstelling is vals. Die diverse samenleving bestaat al om ons heen. En die valse tegenstelling leidt de aandacht af van de zaken waar we echt over zouden moeten praten: werk, woningnood, de klimaatcrisis. GroenLinks ziet dit én durft ook te gaan staan voor haar idealen.

Waar zie je dat aan in het verkiezingsprogramma ‘Tijd voor nieuw realisme’?

In het verkiezingsprogramma is veel aandacht voor onderwerpen die betrekking hebben op de vraag: Hoe geven we onze samenleving vorm? In ons programma is daar meer aandacht voor dan bij andere partijen. Het is een heel compleet en coherent programma waarin de juiste verbanden worden gelegd tussen thema’s als integratie, migratie, kansengelijkheid, toegankelijkheid.

Dit zie je bijvoorbeeld terug in ons plan voor integratie in Nederland. Ik licht daar graag een voorbeeld uit. GroenLinks schrijft dat er altijd een mogelijkheid moet zijn om bij overheidsinstellingen met iemand te praten. Je moet niet gedwongen zijn om zaken online af te handelen. GroenLinks ziet dat processen bij de overheid ontzettend ingewikkeld kunnen zijn. Soms moet je gewoon iemand kunnen spreken en vragen om uitleg. Dit voorbeeld laat zien hoe integratie, kansengelijkheid en toegankelijkheid allemaal met elkaar verweven zijn. En dit voorbeeld toont aan dat GroenLinks de waarde ziet van een complete aanpak voor deze zaken.

Wat valt je op in je eigen buurt?

Ik zie in Amsterdam Oost en de Indische Buurt veel mooie ontwikkelingen. Ik zie dat er een diverse, kleurrijke en mooie samenleving is. Die gebeurt gewoon – overal om ons heen. Mensen pakken kansen, bijvoorbeeld door een winkel te openen op de Javastraat. Er zijn initiatieven om vluchtelingen aan een baan te helpen. Er is ruimte voor organisaties én bewoners om te experimenteren en om samen te werken aan gelijkwaardigheid. Deze ontwikkelingen stemmen mij optimistisch.

Maar ik maak me ook zorgen. Er is nog steeds veel armoede, achterstelling en er spelen allerlei sociale problemen. Deze problemen zijn onderdeel van de manier waarop we de samenleving nu hebben georganiseerd. Het minimumloon en de bijstand zijn te laag om van rond te komen, de huren zijn te hoog en mensen worden geconfronteerd met hoge zorgkosten. Door deze combinatie van zaken is het heel moeilijk om uit de armoede te komen. En om er dan uit te blijven. Daarom ben ik blij met het sociale programma van GroenLinks. Ik denk dat onze aanpak van belangrijke zaken als de lonen, het onderwijs, de zorg en volkshuisvesting voor iedereen een groot verschil zou kunnen maken.