De zomer is weer voorbij, de herfstbladeren kleuren roodbruin, en in de Raadszaal van het Stadsdeelkantoor in Oost is ook de stadsdeelcommissie-fractie van GroenLinks weer volop op stoom.

Mustapha, Imelda, Dennis en ikzelf maakten onszelf op 11 oktober op voor een paar belangrijke debatten. Op het programma stond het Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen – een lijvig stuk, dat probeert de regels en categorieën van alle horeca in Amsterdam op één lijn te krijgen. Een behoorlijk project, waar we enkele kritische opmerkingen bij hadden.

         Allereerst hadden we samen met de PvdA een motie ingediend om op te roepen tot een algeheel verbod op terrasverwarming. In het huidige beleidskader werd nu enkel nog terrasverwarming aan de gevel van horeca toegestaan, maar wij vonden zelfs dat nog veel te onverstandig en te weinig ambitieus. Zeker als je weet dat het twee uur verwarmen van een terras ongeveer net zoveel gas kost als het verwarmen van een heel huishouden voor een volle dag! Onacceptabel in deze tijden van energie-armoede, wat ons betreft. Helaas wisten we onze collega-commissieleden niet te overtuigen. Zelfs niet D66!

         Gelukkig werkten we met de PvdA en de SP samen om nog een motie in te dienen, ditmaal over de ruimte die voetgangers hebben op de stoep. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er in horeca- en winkelgebieden ruimte méér nodig is voor voetgangers met een motorische beperking, dan dat er gegeven was als norm in het beleidskader. Als we ons serieus willen inzetten voor een publieke ruimte die voor iedereen toegankelijk, prettig en bereikbaar is, móeten we streven naar stoepen waar ook echt iedereen de ruimte krijgt. Gelukkig wisten we met deze motie wél een meerderheid in de commissie te overtuigen, en werd de motie aangenomen!

         Kortom: ook in een beleidskader over horeca valt nog genoeg groens en sociaals te vinden om voor te strijden, zeker ook op het lokale niveau van het stadsdeel. Benieuwd naar een commissievergadering? Voor de 25e oktober staat een ongevraagd advies over menstruatie-armoede op de agenda. Een belangrijk onderwerp, waar we ons ook op lokaal niveau graag voor willen inzetten.

De fractie is te bereiken voor vragen en suggesties via groenlinksoost@gmail.com