Stel nu dat er een brug van de Sluisbuurt naar de overkant komt. Stel dat deze er niet komt.

door Daphne Meijer

Zeg, die brug, die brug van het Zeeburgereiland naar het Oostelijk Havengebied, komt die er nog? Geen idee. Zelfs de man die er over moet beslissen, wethouder Eric van der Burg, zei tegen de gemeenteraad dat hij twijfelt. ‘Ik was een voorstander, maar ik heb de cijfers gezien, en nu weet ik het niet meer’. Er is nu besloten meer onderzoek te doen naar de consequenties van twee brugtracés, een tunnel en een variant waarin de Amsterdamse Brug fietsvriendelijker wordt en er verder niets gebeurt.

GroenLinks is voorstander van een extra oeververbinding van Zeeburgereiland naar de overkant, voor fietsers en voetgangers, onder de voorwaarde dat zij er wel iets mee opschieten. Versterking van fietsnetwerken vinden wij belangrijk, maar een brug waar niemand overheen gaat, vinden wij niet nodig.

Ik was het eerste bestuurscommissielid dat de brug aan de orde stelde. Vanaf de herfst van 2014 bezocht ik regelmatig de Zeeburgereiland Meetup. Daar viel iedere keer het woord oeververbinding. De bewoners van de Sportheldenbuurt juichten. Aan de andere kant van het water, in het Oostelijk Havengebied, had niemand nog enig idee. Ik vroeg aan portefeuillehouder Thijs Reuten of hij de mensen in het Oostelijk Havengebied kon informeren. En ik vroeg aan senior projectleider Jan Straub van de Sluisbuurt wanneer hij met de overkant ging spreken.

Dat is gelukkig gebeurd en er kwam iets goeds uit voort. Bewoners van het OHG en stedelijke ambtenaren overlegden in een klankbordgroep. Wie participatieve democratie belangrijk vindt, kon zien dat overleg werkt. De klankbordgroep wist de andere betrokkenen te overtuigen van de noodzaak meer onderzoek te doen.

Uit onderzoek blijkt inmiddels dat een nieuwe oeververbinding er niet voor gaat zorgen dat meer bewoners van IJburg en Zeeburgereiland de fiets pakken, in plaats van de auto of de tram. Een brug erbij zorgt ervoor dat de fietsstromen zich gelijkmatiger verdelen. Dit is fijn, maar moeten we hiervoor tientallen miljoenen uitgeven? Maar kloppen de aannames van dit onderzoek wel? Blijkt de werkelijkheid niet altijd anders dan de prognoses? Net als wethouder Van der Burg weet ik het ook even niet meer.

Stel nu dat er een brug komt, of een tunnel. Of stel dat deze er niet komt. Voor hét grote probleem in het OHG maakt het eigenlijk niet uit. Het probleem is de verkeerschaos. Kom eens kijken bij de kruising Oostelijke Handelskade/Van Eesterenlaan/J.F. van Hengelstraat/Fred Petterbaan/Veemkade/Verbindingsdam. Of bij de trambaan/fietspad kruising bij de Panamalaan ter hoogte van de Czaar Peterstraat. Ik zou graag zien dat er een integrale discussie ontstaat over het verkeer in het hele Oostelijk Havengebied. Open sessies waarbij politici, ambtenaren en bewoners om de tafel zitten en alle scenario’s bespreken om het Oostelijk Havengebied veiliger en prettiger te maken voor alle verkeersdeelnemers. Zonder taboes. Zodat het tracé van de tram op tafel komt. En we het kunnen hebben over ongelijkvloerse kruisingen.

Het OHG opnieuw inrichten is geen hemelbestormende gedachte; ik ben zeker niet de eerste die dit bedenkt, dat weet ik ook wel. Maar er is nú aandacht voor het Oostelijk Havengebied. Laten we dat moment pakken.