Buurtbegroting 2015; GroenLinks zet zich in voor energie besparing en steun aan jongeren

Na het opstellen van de gebiedsprioriteiten was het 13 januari tijd voor de bestuurscommissie om op basis van deze prioriteiten een buurbegroting voor 2015 op te stellen.

Het bedrag wat de bestuurscommissie in Oost zelf mag verdelen is een stuk kleiner dan voorheen, want in het nieuwe systeem wordt de ‘romp’ ingevuld door de centrale stad. Gelukkig kon de bestuurscommissie zich nog wel buigen over de verdeling van 2,4 miljoen voor specifieke projecten in en voor de buurt.

De GroenLinks fractie stond achter het voorstel, dat opgesteld is door een lang proces van de buurt in gaan, gesprekken met bewoners tijdens het Open Huis en de expertise van de gebiedsmanagers. Maar de fractie vond ook dat energiebesparing en jongeren meer aandacht verdienden. Daarom hebben wij ons ingezet voor drie extra projecten.

Samen met D66 dienden wij een project in dat zich richt op het helpen van onze bewoners met praktische energiebesparende middelen, waardoor de uitstoot naar beneneden gaat en zij het gelijk voelen in de daling van de woonlasten. Met de SP en de PvdA vroegen wij extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede.

Zelf namen wij het initiatief ruimte te maken voor coaching van jongerennetwerken in Oost, zodat de innovatie kracht van onze jongeren ook de kans krijgt volledig benut te worden.

De fractie is erg blij dat alle initiatieven genoeg steun hebben gekregen, en kunnen worden uitgevoerd wanneer hier geld voor vrijkomt.

Lees hier de volledige Algemene Beschouwingen