Altijd al voorzitter willen worden? Dit is jouw kans!

Voor de GroenLinks afdeling Amsterdam Oost, met ruim 670 leden één van de grootste GroenLinks afdelingen van Amsterdam, zijn we op zoek naar een nieuwe, energieke Voorzitter.

Ben je een natuurlijk leider en kan jij goed verbinden? Maak jij snel contact en kun jij een netwerk opbouwen en onderhouden met bewoners, GroenLinksers en andere leuke mensen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieomschrijving: 

De voorzittersrol kent een extern en een intern component:

Extern: De voorzitter vervult een actieve rol naar buiten toe. Hij/zij bewaakt en onderhoudt de bestaande externe relaties en legt contact met nieuwe relevante organisaties of personen. Vanuit deze rol fungeert de voorzitter ook als eerste aanspreekpunt voor derden van binnen en buiten de partij.

Intern: De voorzitter is actief bewaker van het reilen en zeilen binnen de partijorganisatie in Amsterdam Oost. De voorzitter onderhoudt ook de contacten met relevante gremia binnen de partij zoals de Federatie en het partijbureau. Daarnaast zorgt de voorzitter voor samenhang en binding binnen het bestuur. De voorzitter is verantwoorde lijk voor het opstellen van een werkprogramma voor het bestuur en de bewaking van de rode lijn hiervan. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de fractie en zal afwisselend met andere bestuursleden de fractievergaderingen bijwonen. Inhoudelijk is de voorzitter nauw betrokken bij het politiek personeelsbeleid (verwachting is dat op termijn deze taak wordt overgedragen aan een algemeen bestuurslid). De voorzitter van het bestuur zal in het algemeen ook de bestuurs- en ledenvergaderingen voorzitten, tenzij er moverende redenen zijn om de vergadering door iemand anders voor te laten zitten (bijv. wanneer de voorzitter inhoudelijk betrokken is bij een discussiepunt).

Gevraagde tijdsinvestering: ca. 1 a 2 dagdelen per week

Interesse of vragen?
Stuur een e-mail naar groenlinksoost@gmail.com
Voor de sollicitaie graag voorzien van motivatie en (kort) CV, voor zaterdag 27 februari.