Op 24 september organiseert GroenLinks Amsterdam Oost een online ALV. Omdat we het belangrijk vinden dat de ALV toegankelijk is voor zoveel mogelijk leden, hebben we besloten deze vergadering online plaats te laten vinden.  

Agenda 

 1. Opening vergadering 
 2. Mededelingen 
 3. Vaststellen agenda
 4. Goedkeuren notulen vorige ALV
 5. Jaarverslag 2019
 6. Jaarplan 2020
 7. Financieel jaaroverzicht 2019
 8. Begroting 2020
 9. Voordracht en toelichting kandidatencommissie 
 10. Stemming nieuwe bestuursleden en voorstellen kandidaten 
 11. Afscheid aftredend bestuurslid 
 12. Rondvraag 

Wilt u erbij zijn? Meldt u dan aan door een mailtje te sturen naar groenlinksoost@gmail.com. U ontvangt dan een link om de ALV te kunnen volgen.