Zorg

GroenLinks wil dat goed zorg toegankelijk is voor iedereen. Dat we samen zorgen voor hen die dat nodig hebben. Zorg moet dichtbij mensen worden georganiseerd. Door het eigen netwerk, aangevuld met professionals. GroenLinks weet dat mensen meer tevreden zijn als ze zelf de regie kunnen voeren.

Momenteel worden drie grote transities in de zorg voorbereid: de invoering van de Participatiewet, de transitie Jeugdzorg en de overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO. Op stedelijk niveau wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van deze transities. GroenLinks wil dat de stadsdelen in grote mate hetzelfde omgaan met het nieuwe beleid. Grote verschillen tussen stadsdelen zijn onwenselijk en onacceptabel.

GroenLinks wil in deze transities vooral zorgen voor maatwerk. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk om een stevig vangnet te bieden, daar waar het nodig is.

Bekijk voor meer details over onze visie op zorg de pagina van GroenLinks Amsterdam.